Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
22.08.09

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Æresmedlem i historielaget

Magne Årstadvold ble denne uke tildelt diplomet som viser at han er blitt æresmedlem i Verdal historielag.

redaksjonen@t-a.no/ Tlf. 07412

Men det tok litt tid før ledelsen i laget klarte å fakke eks-polisen.
- Jeg vet ikke om det er en tidligere politimanns intuisjon som i en periode har holdt deg borte fra fellesarrangement i regi av historielaget, sa historielagsleder Kjetil Dillan i talen ved overrekkelsen.

Vedtaket om tildeling av æresmedlemskap ble fattet i slutten av fjoråret.

Årstadvold ble æresmedlem nummer ti i Verdal historielag, som tidligere i år markerte at det har passert 60 år. Laget har drøyt 500 medlemmer. Magne Årstadvold ble hedret for «fortjenstfull innsats med historisk arbeid gjennom mange å», som det heter i statuttene.

Det aller største arbeidet Årstadvold har utført, var å ha hovedansvaret for bokverket Heimer og folk: Inndalen og Sul 1800-1940. Det består av to bind og inngår i serien Verdalsboka. Han brukte om lag ti år på å innhente stoff og skrive det for bokutgivelse.

Tildelingen av medlemskapet i historielaget skjedde i Sul samfunnshus. Her var det kaffestopp under en «Bli kjent-tur» med to busser til den delen av kommunen som det nye æresmedlemmet kjenner aller best - Inndalen og Sul. Årstadvold var kjentmann sammen med to tidligere æresmedlemmer - Øystein Walberg og Svein Guddingsmo.

Hentet fra Trønder-avisa, 12. august 2009.