Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
18.12.11

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

90-årsjubilant mottok kulturprisen i Verdal


Arbeidernes Musikkorps, 90-årsjubilanten som fikk Verdals kulturpris, framførte flere numre under kulturarrangementet på Stiklestad.

90-årsjubilanten Arbeidernes Musikkorps mottok lørdag 17. desember Verdal kommunes kulturpris for 2011. Den ble som vanlig delt ut ved et kulturarrangement på Stiklestad nasjonale kultursenter siste lørdag før jul. Med stødig regi ledet kulturetatens Rune Dillan arrangementet.

1. mai 1921 hadde arbeiderbevegelsen i Verdal ikke musikk i sitt demonstrasjonstog. På festen om kvelden lanserte Christian Nevermo tanken om å stifte et eget musikkorps. Ideen fenget. Samme kveld ble det samlet inn 80 kroner, som var første bidrag til et framtidig korps.

Allerede 15. mai vedtok Verdal Arbeiderparti å komme i gang med et korps med navnet Verdal Arbeiderpartis Hornmusikkforening.

En kulturbærer
Iversen foretok prisoverrekkelsen. Han trakk fram korpsets betydning som kulturbærer i kommunen. Ordføreren navnga flere medlemmer som har hatt en spesiell betydning for korpset. Iversen refererte kulturprisens formålsparagraf, som sier at prisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Verdal. Han mente at i en kulturkommune som Verdal, med så mange kulturaktiviteter, er det svært krevende å nå kravet om «særskilt og fremragende innsats». Ordføreren mente at mange lokalsamfunn med god grunn kan misunne Verdal for den store aktiviteten på kultursektoren.


Formann i Arbeidernes Musikkorps Karin Austad Plahn og dirigent Geir Berg-Lennertzen viser hedersbevis- ningen - et kunstverk av Per Olav Olsen. Ordfører Bjørn Iversen hadde også med en sjekk på 10.000 kroner.

Flest kvinner
Formann i Arbeidernes Musikkorps, Karin Austad Plahn, framførte korpsets takk for utmerkelsen. Som korpsets leder er hun fortsatt formann, selv om langt over halvparten av de spillende er kvinner.
- Det er ikke lenger slik at kvinnen er ved kjøkkenbenken og har kjøttkakene klare til mannen kommer heim fram spilling…

Det var flere kulturinnslag under arrangementet - æresmedlem i korpset Odd-Leif Berg, Hildur Norum, André Dyrstad og Kalle Garli med flere. Dessuten opptrådte prisvinneren, dirigert av Geir Berg-Lennertzen, med flere numre. Første års studenter på teaterutdanninga i Nord-Trøndelag avsluttet med «O helga natt».

..................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo