Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.Nyheter fra Verdal historielagKulturprisen 2016 til Verdalsbilder.no

LAGT UT PÅ NETT:
19.12.2016

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Kultur-lørdag i Verdal med tre prisutdelinger


Eystein Ness (t.v.) og Ole Morten Larsen ble hedret med Verdals kulturpris. Det er ti år siden nettstedet Verdalsbilder.no ble opprettet. I dag er det et nettalbum av stor verdi – med 18.000 bilder.

Bildenettstedet Verdalsbilder.no, ved Ole Morten Larsen og Eystein Ness, ble lørdag 17. desember hedret med Verdal kommunes kulturpris. Dessuten var det utdeling av ungdommens utviklingsstipend og idrettsrådets ildsjelpris.

Kulturarrangementet ved Stiklestad nasjonale kultursenter like før jul er tradisjonelt, med utdeling av årets kulturpris som høydepunkt. De siste årene har arrangementet blitt utvidet ved med to pristildelinger – ungdommens utviklingsstipend og idrettsrådets ildsjelpris.

Innsats for kulturlivet
Verdal kommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Verdal, heter det i statuettene. Prisen kan gå til enkeltpersoner, grupper og organisasjoner. I så måte er det stor bredde blant tidligere tildelinger. Første tildeling — i 1985 — gikk til Helgådal idrettslag.

Det er ti år siden Ole Morten Larsen opprettet nettstedet Verdalsbilder.no. Det tok ikke lang tid før Eystein Ness ble kompanjong. Siden den gang har de to utviklet nettstedet til å bli et enormt fotoalbum med 18.000 bilder. Det finnes 36.000 navn i bildebasen – på gruppebilder. 

Internasjonalt
Etter at Verdalsbilder ble knyttet til Facebook, er interessen for å søke i albumet økt betraktelig. Gjennom Google kan det tas ut statistikk over aktiviteten på nettet – antall søk, sted og alder. De fleste søkene kommer naturlig nok fra Verdal. Deretter følger Oslo, Trondheim og Levanger. De besøkende kommer fra 1.800 steder — innbefattet en rekke land.

— Vi nærmer oss nå tre millioner sideanvisninger, forklarer Ole Morten Larsen fornøyd mens han blar i statistikken.
— Verdalsbilder dokumenterer verdalshistorie på en fremragende måte, sa ordfører Bjørn Iversen i sin tale. 

Nettstedet er også unik i nasjonal målestokk. Han framholdt betydningen av identitetsbyggingen som Verdalsbilder bidrar til. Iversen poengterte også den store nytte Verdal historielag har av Verdalsbilder. Kulturprisen er på 20.000 kroner.

Badminton og bil
Leder Paul Elvebø i Verdal idrettsråd overrakte årets ildsjelpris til Nils Reidar Olsen. Foruten hederen, er prisen på 5.000 kroner. Olsen var med og stiftet Verdal badmintonklubb i 1980. Olsen har vært aktiv spiller, vært trener for unge spillere og hatt de fleste tillitsverv i klubben.

Ungdommens utviklingsstipend ble tildelt Thomas Hårberg, som tilhører landseliten i bilsportsammenheng.
— Det kommunale stipendet på 15.000 kroner går til spesielle talenter innen det utvidede kulturbegrep, sa ordfører Bjørn Iversen. Stipendet er en stor anerkjennelse til Hårberg, som tilhører et miljø i medvind. 

...................
Tekst og foto:
Jon Holmlimo