Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

SE OGSÅ:
Krigen fortsatt
et viktig tema

Tidligere artikkel
om Krogs gård:

Gripende stund
på Sannan

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
14.04.2013

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Krigshistorisk tur i Innherred


Ved krigsminnesmerket i Moparken i Verdal. Per Jarle Eriksen (t.v.), flaggbærerne Einar Sve og sønnen Odd Ivar Sve. Trompeter er Jan Strøm. Karene er iført hæruniformen fra 1914 - den de fleste norske soldater brukte i 1940.

Lørdag 13. april ble det arrangert en krigshistorisk rundtur i Innherred. Ved flere krigsminnesmerker mellom Rinnleiret og Tangen i Stod ble det lagt ned blomster.

Innherred forsvarsforening og De Nordenfjeldske Dragouners Corps var arrangør av turen, som ble ledet av Per Jarle Eriksen. - Hensikten med å legge ned blomster ved minnesmerkene, var å hedre dem som ofret livet da landet ble hærtatt i aprildagene i 1940, sier Øystein Walberg. Han er formann i den lokale forsvarsforeningen.

Nye opplysninger
Før turdeltakerne forlot Rinnleiret, holdt Hans Olav Løkken et interessant foredrag om den militære situasjon i Trøndelag, før og etter 9. april, da okkupantene inntok Trondheim.

Mange nye opplysninger om krigen er de siste årene gravd fram. De avviker så mye fra det som tidligere er fortalt at historien om krigsårene i Trøndelag bør skrives om, mener Løkken. Han viste til flere eksempler som underbygger påstanden.

Nordahl Griegs dikt
Før blomsternedleggingen ved minnesmerket på Rinnleiret, leste Walberg Nordahl Griegs dikt: «17. mai 1940». Diktet er mer kjent som «I dag står flaggstangen nake». Det var Oddbjørn Wekre som la ned blomstene.


Ved minnesmerket på Rinnleiret leste Øystein Walberg Nordahl Griegs dikt: «17. mai 1940». Walberg er formann i Innherred forsvarsforening. Han er også leder i historielagets minnesmerkeutvalg.

I Moparken på Verdalsøra var det Walberg som la ned blomster ved minnesmerket. Her står navnene på dem som mistet livet under krigshandlingene i Verdal 21. april 1940 og de fra Verdal som falt fram mot fredsvåren 1945.

Første britiske tap
På Krogs gård på Sandvollan la Paul Kiddell ned blomster ved minnesmerket. Det var her den britiske hær, for første gang under andre verdenskrig, var i direkte kamp med Die Wehrmacht, og hvor det var både drepte og sårede. Kiddell la også ned blomster ved det britiske minnesmerket på Steinkjersannan. Ved IR 13s minnesmerke la Walberg ned blomster.

På Tangen i Stod er det en minnestein over de mange norske soldater fra IR 14 som mistet livet, da et tog kolliderte med et annet under tilbaketrekningen mot nord. Her la Leif Kibsgaard ned blomster.

Under rundturen med de historieinteresserte, var det busstopp på gården Gangstad nedre på Sandvollan. Her kom Tora Bremseth, som var 10 år gammel i 1940, ut i bussen og fortalte om det som skjedde i nærområdet da tyskerne passerte. Øyenvitneskildringer er alltid interessante.

Tilbud til skolene
- Vi vil nå arbeide for å få til en lignende rundtur også neste år. Det vil i så fall bli den fjerde. Da vil vi gå ut med et tilbud til skolene i distriktet, sier Øystein Walberg. - Det er spesielt lærerne vi har i tankene.

- Kunnskapen til de unge lærerne om andre verdenskrig, slik den forløp i lokalområdet, er skremmende dårlig, sier pensjonert lærer Edvard Øfsti.

....................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger