Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Besøk www.verdalsbilder.no!

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
02.07.2013

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gårdsbesøk i Kjesbua


Foto: Eystein Næss, Verdalsbilder. Gammelhusa i Kjesbu'n. Bildet tatt 15. juli 2008.

Gårdsbesøk i Kjesbua
Fredag kveld 9. august arrangerer turutvalget tur til Kjesbua. Eieren Bård Brønstad vil orientere om gårdens historie.

Kjesbua er en avsidesliggende gård. I gamle dager gikk folkene fra Kjesbua i større grad til Leksdalen enn til Ulvilla.

Vegforbindelse fikk gården først på 1970-tallet, og til tross for at Kjesbua ligger ved reservoaret til Ulvilla kraftstasjon, var gården en av de siste som fikk elektrisitet fra Verdal kommunale E-verk.

For å komme til Kjesbua svinger man opp i Ulvilla og opp Ulvillberga, ca. 6 km til Kjesbua.

BEGRENSET PARKERINGSPLASS
Det er begrenset plass til biler, så det henstilles om å fylle opp bilene i størst mulig grad. 500 meter før Kjesbua er det en lunningsplass der det går å parkere en god del biler.

Hver enkelt tar med seg en kaffetår og litt å bite i.

Vel møtt!

Verdal Historielag
Turutvalget


Slik så gården ut i 1929. Bildet er lånt fra Verdalingen.no


Se også artikkelen: Da jeg plutselig ble verdaling! - av Ingri Garberg
Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger