Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Verdalinger på
karoliner-tur

Se også artikkelen
Verdal minnes karolinernes hærtog

Adressa.no:
300-årsmarkering av karolinernes felttog


Karolinerne
i Verdal

LAGT UT PÅ NETT:
23.08.2018

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Karoliner-hefte på Øras dager


Her er en fornøyd trio som blar i det ferske karolinerheftet - Rune Dillan (t.v.) ved kommunens kulturkontor, Roald Veimo og Kjetil Dillan i redaksjonskomiteen.

På Øras dager denne uka lanseres et hefte som knyttes til 300-årsmarkeringen av Karolinernes felttog i Trøndelag. Første salgsdag var torsdag 23. august. Heftet er å få kjøpt i historielagets bod på Øras dager, i bokhandelen på Øra, i Gropakiosken og på Coop-butikken i Vuku.

Publikasjonen utgis av historielaget i samarbeid med kommunen og avisa Innherred. Heftet har tittelen: «Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718 - et 300-årsminne om en tragedie». I forordet skriver ordfører Bjørn Iversen at det som skjedde høsten 1718 er den største humanitære, menneskeskapte katastrofen Verdal-samfunnet noen gang har opplevd. I Verdal prestegjeld ble 267 gårder rammet av svenskehærens ødeleggelser. Dette utgjorde 95 prosent av de eksisterende gårdene i bygda.

Vår felles fortid
— Det er denne lokale historien som i dette heftet presenteres i en mer samlet form enn tidligere. 300 år er gått, mye av dette stoffet er sikkert ukjent for mange. Ikke minst derfor er det viktig å ta vare på også denne delen av vår felles fortid, skriver ordføreren.

Redaksjonskomiteen for karoliner-heftet har bestått av Roald Veimo og Kjetil Dillan fra historielaget og Tor Ole Ree fra avisa Innherred. Resultatet har blitt en innholdsrik, og ikke minst, en svært interessant 90-siders publikasjon. 40 bilder og illustrasjoner gjør heftet lettlest. Den delikate grafiske utforming og produksjon har Sats & Trykk Verdal as sørget for.

Mange arrangement
I Verdal blir det ut over høsten en lang rekke karoliner-arrangement. Det nærmeste er teaterstykket Pistolpojken, skrevet av Hans Rotmo, som lørdag har første forestilling i Inndal grendehus. Videre er det tur til Melbyvollen, vardetenning, arrangement på Stene Skanse, foredrag om Armfeldts felttog, hverdagsliv og mattradisjoner på 1700-tallet.

Siste 300-årsmarkering er søndag 14. oktober. Da blir det fredsgudstjeneste i Vuku kirke. Arrangør er Vuku menighet, Vuku pensjonistlag og Verdal historielag i samarbeid med kommunens kulturkontor.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Her er en illustrasjon fra heftet - en norsk soldat som karolinerne hadde tatt til fange, og måtte være vegviser for de svenske soldatene mellom Grønningen og Stene skanse.

.......................................................................................................

Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718 - et 300-årsminne om en tragedie

Heftet «Karolinernes felttog gjennom Verdal 1718» ble lagt ut for salg fra Historielagets bod på Øras Dager i dag klokka 12. Heftet vil også bli å få kjøpt bl.a. hos Woxholt Libris, i Gropakiosken og på Coopen i Vuku. Det er også mulig å bestille den og få den tilsendt fra Historielaget (men da kommer porto i tillegg). Heftet koster kr. 150,-