Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Hjemmesiden til Landslaget for lokalhistorie.
Landslaget for lokalhistorie

LAGT UT PÅ NETT:
21.04.10

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Jostein Molde

Jostein Molde - nytt æresmedlem i Verdal Historielag

På årsmøtet 2010 ble det utnevnt et nytt æresmedlem, Jostein Molde.

Verdalingen Jostein Molde er til daglig ansatt som generalsekretær ved Landslaget for lokalhistorie og er utdannet Cand. philol. i historie, og har tilholdssted ved Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU, Trondheim.

Jostein har siden 70-tallet samlet inn mye stoff om de ca. 80.000 trønderne som søkte ei ny tilværelse i Amerika, fra først på 1800-tallet og fremover. Han har dermed bidratt til at man i dag har en veldig god oversikt over skjebnen til veldig, veldig mange av de som valgte å forlate gamlelandet for søke lykken på den andre siden av dammen.


FLERE ARTIKLER PUBLISERT I VERDAL HISTORIELAGS ÅRBØKER

Jostein har har skrevet en masse artikler som er publisert i Historielagets Årbøker. Blant disse vil vi her nevne: «Brev fra Verdal 1904» i Årbok 1978, som vi har lagt ut i sin helhet. Andre artikler er «De dårlige tider i heimlandet - skildret i et sjeldent brev fra Verdal til Amerika» i Årbok 1980, «Drømmen om gull og rikdom», fra Årbok 2000 og «Flyttinger ut og inn til Verdal på 1800-tallet», i Årbok1988.

En fullstendig oversikt over hans artikler finner du på vår hjemmeside under UTVANDRING - eller her (PDF-fil).

Vi gratulerer med utnevnelsen.