Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Les mer om dr. med. Jostein Holmen

Les mer om St. Olavs orden...
Den Kongelige Norske
St. Olavs Orden er en fortjenstorden innstiftet av kong Oscar I den 21. august 1847

Mer om
Jostein Holmen

LAGT UT PÅ NETT:
18.02.11

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdaling fikk St. Olavs Orden

Professor dr. med Jostein Holmen ble fredag 18. februar utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Dekorasjonen ble overrakt av fylkesmann Inge Ryan ved en høytidelighet på Stiklestad nasjonale kultursenter. Holmen fikk den høythengende utmerkelsen for sin i innsats for norsk folkehelse.

Holmen er professor i anvendt samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Han var med på å grunnlegge Norges største helseundersøkelse, Helse- undersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), i 1982. Her var han leder fram til 2008. Den nyslåtte ridder er verdaling, gårdbrukersønn fra Aust-Hellan i Vuku, nå bosatt i Vinne. I heimbygda er han et aktivt medlem i historielaget, der han er leder av årbokredaksjonen.

Suksesshistorie
HUNT blir betraktet som en suksesshistorie fra forskningens verden, både nasjo- nalt og internasjonalt. HUNT er i dag anerkjent som en omfattende og viktig helseundersøkelse i internasjonal sammenheng.


Nyslått ridder av St. Olavs Orden, professor dr. med Jostein Holmen.
Publikasjoner og resultater fra HUNT bringer sammen forskere fra svært mange fagdisipliner og bidrar i dag til å løfte NTNU internasjonalt.

Det var NTNU som sto bak arrangementet på Stiklestad, ledet av dekan Stig Slørdahl. Om lag 40 inviterte personer var til stede. I gratulasjonstalen til ridderen sa Slørdahl bl.a. at han betraktet Holmen som urnordtrønderen, som hadde satt fylket inn i en global sammenheng.

I takketalen fortalte Holmen at da han fikk høre om tildelingen av utmerkelsen ble han «satt ut». Men oppdragelsen tilsa at man hadde å takke ja til å motta utmerkelsen. - Typisk for alt jeg har gjort er at arbeidet ikke har vært noen soloprestasjon. Jeg kjenner meg igjen i Rotmos vise om «Arbeidslaget hans Johannes Johansen».

Hilsningstaler

Det var en rekke hilsningstaler, der det ikke ble spart på rosende ord om en hardt arbeidende person som også er ganske sta - en egenskap som hadde vist seg å være nyttig. Tidlig i rekken av talere kom ridderens kone, Turid Lingaas Holmen. Videre var det hilsningstaler fra Gunnar Bovin, Alf Daniel Moen, Steinar Krokstad, Bjørn Iversen, Lars Vatten, Marit Dybdahl Kverkild, Einar Vandvik, Kristian Midthjell og Anne-Brit Skjetne.

Da ridder Holmen rundet av høytiden bemerket han at det ikke var spart på rosende ord. - Nærmere en nekrolog er det vanskelig å komme…

Ordenstildelingen ble innledet med musikalske innslag ved søskenparet Anna Marie og Per Arne Forberg Nessemo.

Over: Fylkesmann Inge Ryan overrakte ordensdekorasjonen med diplom til professor dr. med Jostein Holmen ved en høytidelighet på Stiklestad nasjonale kultursenter.

Tekst og bilder:
Jon Holmlimo