Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

PROGRAM
for dagene

LAGT UT PÅ NETT:
12.08.10

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

JEKTA PAULINE - INVITASJON TIL «BURSDAGSSELSKAP»

Jekta Pauline er Norges eldste seilende jekt, og en verdig representant for alle de jektene som hørte hjemme rundt indre del av Trondheimsfjorden.

Jekta har nå hjemmehamn på Kjerknesvågen på Inderøy.

Jekta Pauline eies av Egge Museum. Den disponeres og drives av «Fjord - og Jektnemnda», bestående av medlemmer fra Innherred Kystlag, Kjerknesvågen Kai og Båtforening, Paulines Venner og Inderøy Museums og Historielag.

Jekta Pauline

HISTORIELAGSMEDLEMMER og ANDRE INTERESSERTE inviteres til «BURSDAGSSELSKAP» på KAIA PÅ KJERKNESVÅGEN

TIRSDAG 24. AUGUST

Kl. 18 - 21: «Åpen Kafè»:
Gratis servering av kaffe og «Paulinekake».

Ca. KL. 19.00: Underholdning
Rune Langfjæran: «På tokt med Survikjekta».
Sang og musikk av lokale krefter.

Informasjon og Omvisning om bord.
Salg av jubileumseffekter.

VELKOMMEN!
Vi minner også om Barnas Dag med Teatergruppen RAMP, lørdag 21. august kl. 14.00 - 17.00 og om Fagseminaret 28. og 29. august .

For mer info se: www.jektapauline.no