Historielaget med bok om Jamtlandsvegen


Verdal historielag klar med en jubileumspublikasjon om Jamtlandsvegen - redaktør Roald Veimo (t.v.) og Svein Guddingsmo, som har skrevet en fyldig artikkel av navnene langs vegen.

Tirsdag 27. oktober er det 150 år siden Jamtlandsvegen ble offisielt åpnet, stort sett etter den traseen vi kjenner i dag. Historielaget lar ikke et slikt jubileum gå upåaktet hen. Fredag var det boklansering heime i mastu hos redaktør Roald Veimo. Her hadde ekteparet Veimo for anledningen disket opp med massevis av vafler og fyrt opp på peisen. Jubileumsheftet har tittelen «Jamtlandsvegen 150 år».

- Jamtlandsvegen var det siste leddet i den nye kommunikasjonsleden mellom Sundsvall og Trondheimsfjorden, forteller Veimo. - Det var et sterkt voksende næringsliv, spesielt i Jamtland, som var pådriver for dette samferdselsprosjektet.

Gammelt og nytt stoff
Jubileumsheftet om Jamtlandsvegens historie byr både på nytt og gammelt stoff. - Utgangspunktet for historielaget var å publisere noen tidligere artikler i lagets årbok som har omtalt Jamtlandsvegen - og de er mange, forteller redaktør Veimo. - Men etter hvert ble det til at redaksjonen laget flere nye artikler. Spesielt vil jeg framheve en unik artikkel, skrevet av vår nestor Svein Guddingsmo (90).

- Den forteller om mange av stedsnavnene langs vegen - i alt omkring 180 navn. Artikkelen er illustrert med en rekke nye bilder. Hvem vet i dag hvor Kjærlighetshaugen, Skruddusvingen og Likkistmoen er, spør Veimo. - Kleivdalskjerka, Kjerringnesset og Honnjkjerka er vel heller ikke kjente navn for folk flest, bemerker redaktøren. - Fishølet derimot er mer kjent, for øvrig omtalt i en tidligere årbok i historielaget. Illustrasjonen til dette navnet i boka er fra Vømmøl-opptoget i år, der Fishøle' turn- og idrettsforening marsjerer.

Mange minnesmerker
Langs Jamtlandsvegen er det rikelig med minnesmerker. Det hevdes at vegstrekningen er den i landet med flest kulturminner. I jubileumsboka er det bilder og opplysninger om 15 minnesmerker, fra Mule i Levanger til vegens endepunkt, riksgrensa på Åbofjellet. Jamtlandsvegen, fylkesveg 72, går fra E6 i Vinne til svenskegrensa.

Publikasjonen som nå er klar for salg, er den 45. i rekken fra Verdal historielag. Det er selvsagt lagets årbok som er utgjør den største gruppen av trykt verdalshistorie. Årets årbok er i rute. Presentasjonen skjer onsdag 18. november. Fredag samme uke starter salget i eget regi med salgsstand i den nye butikken Coop Extra. Her blir det fire salgsdager i november. I desember vil salget foregå i Coop Mega. Det blir fire salgsdager også i denne butikken. Leder i salgsnemnda, Alf Grønskag, har også det øvrige salgsopplegget klart.

Guidet tur langs vegen
Lørdag 24. november har Verdal historielag lagt opp til en guidet busstur fra Verdalsøra til Melen i Sverige, noen kilometer øst for grensa.

- På denne turen vil vi fra redaksjonen fortelle om vegens historie, og ikke minst om stedsnavn - og om de mange minnesmerkene langs vegen. Bussturen går til Melen i Sverige. På tilbaketuren blir det kaffestopp i Sul samfunnshus, opplyser redaktør Roald Veimo.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Mathilde Kvernmo Røstad (11) er forsidepike i jubileumsboka om Jamtlandsvegen. Før musa over bildet...


Fra Vømmøl-opptoget i 2015: Fishøle' turn- og idrettsforening marsjerer.

........................................................................................................................
Boka og andre bøker kan bestilles hos Historielaget. Se oversikt