Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Tekst og foto:
Jon Holmlimo

Lederartikkel i Verdalingen:
Flott minneskrift
om krigsårene

Nyheter fra Verdal historielag

REFERAT FRA TUREN
Krigen fortsatt
et viktig tema

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historisk rundtur i Innherred 9. april

I år er det 71 år siden landet ble overfalt av den tyske okkupasjonsmakten. Det ble en ny, og for mange, en vanskeligere hverdag. 9. april 1940 står for eldre nordmenn fortsatt som spikret fast i hukommelsen.

Innherred Forsvarsforening, anført av leder Øystein Walberg, inviterer lørdag 9. april på rundtur i Innherred der det var kamper i aprildagene 1940. Og det var mange steder den velsmurte tyske krigsmaskinen møtte motstand, forteller Walberg.

Turen starter på Rinnleiret med første stopp på Verdalsøra, hvor det i morgentimene søndag 21. april var kamper. Her gikk menneskeliv tapt på begge sider og en rekke bygninger på Ørmelen ble satt i brann av tyskerne. Dessuten ble to forretningsgårder ved vegbrua på Ørmelen påtent av to sivile nordmenn for å forsinke den tyske framrykningen.

Walberg viser til britiske kilder som opplyser at det var i Innherred den britiske hær for første gang under andre verdenskrig var i direkte kamp med Die Wehrmacht og hvor det var både drepte og sårede.


Øystein Walberg blir leder for en rundtur i Innherred Forsvarsforenings regi 9. april.

Fra Verdalsøra går turen til Røra, Røskje, Straumen, Kjerknesvågen, Gangstad gård, Hustad, Krogs gård, Steinkjer og Stod. Samme søndag som det var kamper i Verdal, ble Steinkjer bombet. Det blir stans flere steder der det blir gitt orientering av lokalkjente. På noen minnesteder vil det bli lagt ned blomster. På Stod er det en minnestein over de mange norske soldatene som mistet livet, da et tog sporet av under tilbaketrekningen mot nord.


Fra Stod vil det bli retur til Rinnleiret, der rundturen blir avsluttet med at turdeltakerne samles til middag. Måltidet inngår for øvrig i billettprisen.

Øystein Walberg opplyser at det er betydelig interesse for den planlagte turen. Han forteller at han vil ta med en bunke av Verdal historielags minnehefte som ble utgitt 9. april i fjor. Det kan være at det er noen som ikke har skaffet seg det, sier han.

T.V: Det var her, ikke langt fra vegbrua over Verdalsøra, at Gunnar Storhaug satte fyr på en bygning på sørsida av vegen. Oppdraget var spennende og dramatisk, sier han. Bildet er hentet fra historielagets minnehefte.

---------------------------------
OPPLYSNINGER OM TUREN

Oppmøte kl. 09.00 på Rinnleiret. Tilbake ca. kl. 15.00.
Deretter samles turdeltakerne til middag. Rundturen, inkludert middagen, koster 200 kroner. Påmelding til Walberg på telefon 74 07 78 85.

LAGT UT PÅ NETT: 28.03.11