Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

MER OM
Steinsvåttån

Bilder fra
Steinsvåttån

Om Visborgstøtta

LAGT UT PÅ NETT:
08.05.2016

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historisk «Kinder-egg»ved Stene; bygdeborg, våttå og skanse i ett...


Utsikten er upåklagelig fra toppen av Stensberget!

35 personer, i alderen 10 til 82 år fulgte med da turutvalget med Kjetil Aarstad og Ivar Lerfald som guider og kjentmenn, inviterte til historisk vandring til Stensvåttån, bygdeborga og Stene skanse onsdagskvelden. De erfarne turlederne la opp vandringen slik at alle skulle kunne følge med, men de fleste var nok litt blanke i panna da vi kom opp til den fantastiske utsikten på toppen av Stensberget.

Her fortalte Kjetil om både bygdeborga og våttån. Vi vet egentlig svært lite om de som bygde og benyttet seg av bygdeborga. Den kan være bortimot 2000 år gammel - bygd for å kunne forsvare den tids innbyggere mot inn- trengere utenfra. Våttån vet vi litt mer konkret om. Systemet med å tenne en våttå - eller en varde - for å varsle om ufred, skriver seg fra Magnus Lagabøtes landslov fra omkring år 1275. Siste gang våttån på Stensberget varslet om ufred var da General Armfeldts karoliner invaderte distriktet her høsten 1718.

Etter turen opp på berget, gikk vi til Stene skanse. Her er det bygd opp et stykke jordvoll med palisade for å illustrere hvordan skansen så ut den gang den strakte seg tvers over hele dalføret i en lengde på ca 1,5 km. Kjetil fortalte om kamper ved skansen, om da norske soldater stoppet oberst Drakenbergs dragoner i 1658, og om da skansen måtte gi tapt for Armfeldt og karolinerne i 1718.

.................
Tekst og foto:

Roald Veimo


De fleste var nok litt blanke i panna da vi kom opp til den fantastiske utsikten på toppen av Stensberget.


Kjetil Aarstad fotalte om både bygdeborga og våttån. Bygdeborgen vet vi egentlig svært lite om.


Ved Stene skanse er det bygd opp et stykke jordvoll med palisade for å illustrere hvordan skansen så ut...