Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Tekst og foto:
Jon Holmlimo

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
15.03.11

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielagets side redigeres fra Oslo

Ingen ting gjør seg sjøl - heller ikke Verdal historielags internettside. At den er oversiktlig og innholdsrik hersker det ingen tvil om. Men de færreste vet at den digitale publikasjonen redigeres fra Oslo - av en verdaling, som i en årrekke har bodd i hovedstaden.

Kurt Evert Stenbakk er født og oppvokst i Storgata 10 på Verdalsøra. Allerede som 18-åring forlot han heimbygda i slutten av 1970-åra for å ta fatt på yrkeskarrieren i det som den gang het Postverket. Han har alltid følt sterk tilknytning Trønderlag, sønn av en far fra Nord-Norge og mor fra Snåsa som slo seg ned i Verdal i begynnelsen av 1950-åra.Kurt Evert Stenbakk trives godt i hovedstaden, der trønderne er populære - ikke minst på grunn av trønderrocken og idrettsstjernene.

- Hvordan er det å være trønder i Oslo?

- Helt utmerket. Trønderne er populære i hovedstaden, noe som ikke minst skyldes trønderrocken og idrettsstjernene fra landsdelen. Se bare på ski-VM. Den norske innsatsen hadde blitt ganske blek uten trønderne. Arrangementet lignet mest et åpent trøndersk mesterskap…

- Hva med språket - holder det med å snakke verdalsdialekt?

- Jeg må vel innrømme at jeg er tospråklig - min verdalsdialekt og en moderert utgave av trøndersk. Noen uttrykk i mitt ordforråd er komplett umulig å forstå for en østlending - for eks. hainfeinn, kamfor, vårrå, fårrå, bårrå dæ, og «bondske» vokallyder som i Veita, klein… Så jeg justerer språket slik at det blir forståelig.

- Altså en slags fintrønder…

- Nei, for all del… Jeg har ikke hentet språket fra Øvre Singsaker og Flettfrid Andresens omgangskrets, sier Kurt Evert med et smil.

Web-ansvarlig er Stenbakks offisielle tittel på lagets heimeside. Han har formell datautdanning både på MAC og PC. For flere år siden tilbød han seg overfor Kjetil Dillan, nåværende leder i historielaget, at han kunne påta seg gratis å utvikle heimesida og senere drifte den. Og slik ble det. Resultatet er blitt en oversiktlig, nyttig og interessant side.

Men helt fornøyd er ikke Kurt Evert med historielagets moderne massemedium, som han sjøl er en viktig del av. Han ønsker mer nytt stoff. Det vil gjøre produktet mer attraktivt. I det store og aktive historielaget foregår det mye som det bør fortelles om. Både til medlemmer og andre, mener han.