Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

NESTE TUR:
Trimtur til
Steinsvåttån

LAGT UT PÅ NETT:
29.04.2016

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielaget på kirketur


Aud Karin Holmern (t.h.) var dyktig kirkeguide for historielagsfolket fra Verdal.

Historielaget hadde onsdag 27. april årets første tur i regi av turutvalget. Den hadde Sakshaug gamle kirke som mål. Vel 20 personer hadde valgt å bli med, for å se den praktfulle kirkebygningen i nabokommunen.

Den gamle kirka ble vigslet av erkebiskop Øystein i 1184 og tatt ut av bruk i 1871 da den nye Sakshaug kirke overtok funksjonen. To år senere ble kirka overdratt til fortidsminneforeningen. Aud Karin Holmern er guide i Inderøy fortidsminneforeningen. Hun fortalte historielagsfolka fra Verdal levende og spennende om kirkebygningen.

Kirka ble restaurert fra 1910 til 1958 etter den hadde stått uten tak og interiør siden den ble tatt ut av bruk. Gjennom stor dugnadsinnsats og pengeinnsamling gjennom flere år ble kirka fullstendig gjenreist. Den ble gjeninnviet i 1958, men blir sjelden brukt til gudstjenester.

Åpen kirke
For verdalinger som ikke fikk anledning til å være med på kveldsturen til Sakshaug gamle kirke, blir det i sommer flere muligheter til å besøke kirka.

Aud Karin Holmern forteller at fortidsminneforeningen har åpne kirker - Sakshaug gamle kirke og Hustad kyrkje - hver søndag i sommermånedene. Første søndag er 5. juni og den siste er 28. august.

Flere turer
Allerede 4. mai har turutvalget lagt opp til en utflukt. Den går til Steinvåttån, Visborgstøtta og Stene skanse, forteller leder i turutvalget Johs. Overmo. 29. mai blir det, etter invitasjon fra Ogndal historielag, tur til gruvene i Mokk. 23 juni går turen til Nordenget gårdsmuseum i Markabygda. Det drives av ekteparet Friberg. En ny museumsbygning på 720 kvm stod ferdig i 2010.

Overmo ser ikke bort fra at det kan bli flere turer i løpet av året, men hittil er ikke flere planlagt.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Døpefonten i kleberstein er fra middelalderen. Den står i dag i koret, men opprinnelig var den plassert ved inngangen til kirka.


Gjennom buegangen fra koret kommer man til sakristiet, som ble bygd ca. 1430. Opprinnelig var det et kapell.