Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Les mer om
HATLINGSETRA

Norges midtpunkt

Bilder fra
Hatlingsetra

LAGT UT PÅ NETT:
13.06.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bli med Verdal historielag på tur til Hatlingsetra lørdag 1. juli


Hatlingsetra er eneste seter i drift i Steinkjer kommune. Foto: Hatlingsetra.

Vi viser til annonse som kommer i Innherred lørdag 17. juni og til tekst her på hjemmesiden. Her kommer noen tilleggsopplysninger:

Hatlingsetra med utsikt over Hatlingvatnet i Stod er eneste seter i drift i Steinkjer kommune. Som besøksseter tilbyr de god stemning med spannmelking av kyr, separering av melk på gammelmåten. I et gammeldags laftet seterskjul serveres rømmegrøt, kokt av egenprodusert seterrømme, med flatbrød og morrpølse av elg fra egen jakt, foredlet på Vilteksperten i Stod.

Under besøket vil det bli historieformidling med beretninger om livet på setra «før i tida», samt underholdning med humor og galskap ved «Hatlingsetra Knort og Separatorkompani» som i vant Norsk Toillingforbunds toillingpris på Norsk revyfestival i 2009 med «Knortpols».

I prisen på kr 250,- inngår rømmegrauten med tilbehør som serveres ca kl 12.00. En fra turkomiteen vil kreve inn beløpet ved ankomst. For den som vil kan det kjøpes svartkjelkaffe etter maten.

Hatlingsetra ligger ca 3 mil fra Steinkjer og det vil vel ta ca. 5 kvarter dit fra Øra, det samme som en Verestur. Fra Steinkjer er vel det enkleste å kjøre Byavegen (fv763) forbi Byafossen og fortsett videre på Stodvegen til høyre ved Fossemvatnet. Fortsett til Binde og ta Bjørdalsvegen til høyre. Følg vegen skiltet Hatlingvatnet. Vegen går over setervollen. For den som er usikker på vegen vil det bli samkjøring fra Rådhuset.

Med håp om fint vær ønskes vel møtt til det som forhåpentligvis vil bli en trivelig opplevelse.

Turutvalget i Verdal historielag
Eystein Ness