Grauttur til Verdals siste fjellgård


Bortimot 100 personer hadde funnet vegen til fjellgården Tosteigan.

Historielagets rømmegrauttur gikk i år til den nedlagte fjellgården Tosteigan i Malsådalen. Valget av lørdag 27. juni for utflukten viste seg å være perfekt. I godværet hadde nærmere 100 personer funnet vegen til Tosteigan. Gården er i dag feriested for Odd Bendiksen, en av fire søsken som har sine aner fra Tosteigan. De tre øvrige har også opprettholdt tilknytningen til sin mors barndomsheim ved at de har hytter på eiendommen. Jorda blir drevet av en gårdbruker i Nordkleiva, som er nærmeste bosetting.

1660-tallet
Det har vært drevet jordbruk i Tosteigan helt siden 1660-tallet. Anders Tosteigan Bendiksen, den eldste av de fire søsken som nå har nær kontakt med fjellgården, ga en interessant orientering om geografien i Malsådalen og om gården og folkene som har bodd der opp gjennom tidene. Husene på gården ble bygd opp etter en brann i 1936, da våningshuset brant ned. Stuebygningen ble da bygd lavere i terrenget, samtidig som det ble oppført nytt uthus samme sted.

Tosteigan er omgitt av Værdalsbruket på alle kanter. Det var i forbindelse med skogsdrift at det ble veg til gården. En av de besøkende på Tosteigan på historielagets tur var Ivar Kjesbu. Han husket godt tømmerhogsten i traktene øst for gården. Han tilhører for øvrig veteranklassen i tømmerskogen, etter 52 års virke på Værdalsbruket.

Samarbeid med Ogndal
Historielagets tur til Tosteigan følges opp med nok en tur til Malsådalen - riktignok lenger innover dalen. Det skjer onsdag 12. august. Denne turen går til Malså kobberverk - et samarbeidsopplegg med Ogndal historielag. Mangeårig sjef for Fosdalens Bergverk AS i Malm, Snorre Tessem, vil gi turen til malsågruvene et geologifaglig innhold.

Årets siste utflukt...
Årets siste utflukt
blir i september - med den tredje turen til Skalstugan. Den første turen til våre naboer på svensk side var i fjor. Andre Skalstugan-turen var i april. Ettersom Skalstugan ikke kan ta i mot flere enn 50 gjester, kan påmeldingslista bli sprengt også til høsten. Stedet er så absolutt verdt et besøk. Tidspunktet er ennå ikke fastsatt, opplyste leder i turutvalgetJohannes Overmo.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Ivar Kjesbu (t.h.) hadde tatt med barnebarnet Nina Kjesbu til Tosteigan - her sammen med Johannes Overmo, som er leder av historielagets turutvalg.


Turen til Tosteigan bød på flere timer med trivsel i det fine sommerværet.

.......................................................................................................

Facebook-gruppa «Mimregruppa for Ørbyggi..»
Ovenstående sak er også presentert på Facebook-gruppa «Mimregruppa for Ørbyggi...», og Verdal historielag har fått lov til å legge ut nedenstående fine kommentar som Aud Reitan hadde 1. juli om Jon Holmlimos artikkel av samme dag:

«Så arti å sjå igjen Tosteigan. Va så heldig å få bli med fam Bendiksen dit tre somre på rad. Satt på Ruta (bussen) fra Vuku og opp te Volden , og der vart det handla inn diverse på filialen. Så vart det hest-skyss derifra og te Seter, og der vart vi bestandig bedd inn på rømmgraut og spikkimat og heimbakt flatbrød. Heimbakt tjokk og tynnlæms va det å te kaffen, vi ongan fikk solbersaft.

Husse godt på di to daman som ordna med denne (veit itt om det e lov te å næmn namn ) Så gikk vi fra Seter og te Tosteigan på en fin skogs-sti (va ikke bilvei dit da ) og æ syntes det va frøktele langt dit først gongen æ va med. Ætte det som føltes som utrule læng , så åpna landskapet sæ og vi va framm, og det va eventyrle fint der.

Det huset som e på bilde vart mæst brukt om vinter'n, men vi låg i ainner-etasjen der om natta . Eit lite hus længer opp den, vart brukt om sommer'n, og der vart det separert melk og kinna smør, og der vart aill måltidan inntatt. Huske det va en oppkomme der med friskt vat'n som vart heinta i bøtt, og det va brukele at aill drakk tu såmmå østra i den tia.

Glømme ailler dæm som budd den, arbeidsomme, snille og gode folk (mor, far og sønn vesst æ itt husse på feil) hørd ailler et ondt ord sagt . Det va itt strøm der, men telefon ha dæm. Kunna ha skrivvi my meir, fer det va utrule fint og fritt for oss som va onga å få vårrå den. Gode barndomsminner.»
1. juli 2015, Aud Reitan

(Typografisk redigert for lettere lesning på Internett, Web-ansvarlig)


Anders Bendiksen Tosteigan orienterer... Foto: Eystein Ness.