Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Les mer om
HATLINGSETRA

Norges midtpunkt

Bilder fra
Hatlingsetra

Forhåndsreklame
om Hatlingsetra

LAGT UT PÅ NETT:
03.07.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årets graut-tur gikk til HatlingsetraHatlingsetra Knort og Separatorkompani sørget lørdag for å underholde gjester fra Verdal Historielag - Grete Volan Hatling (nærmest), datteren Ane Volan Hatling, senior Otto Hatling og Lars Hatling med trekkspill. I 2009 vant Grete og Lars toillingprisen med "Knortpols" på Norsk Revyfestival. Den ble også lørdag fortreffelig formidlet
.

Historielagets årlige graut-tur gikk lørdag 1. juli til Hatlingsetra i Stod. Tidligere har det skjedd i egen regi, med Eystein Ness i turutvalget som primus motor. Men denne gangen hadde laget satset på et ferdig konsept. Og det var det ingen av de drøyt 25 deltakerne som angret på. Det var flere som mente at dette var den fineste turen historielagets turutvalg noen gang har arrangert.

Setertausa og gjestergutten ser vi lite til på Hatlingsetra. Derimot er setra en show-arena, som byr på ekte bondekost. Eller omvendt…

Besøkssetra i Stod har etter hvert blitt godt kjent i Trøndelag. Hittil i år har 15 busser, derav 13 fra Sør-Trøndelag, med pensjonister rullet til Stod. I Binde har de forlatt asfalten og kjørt den 13 km lange vegen til Hatlingvatnet og den mer enn 300 år gamle setervollen. - Vi har dokumentasjon på at det var seterdrift her i år 1700, sier Lars Hatling, som eier vollen. - Trolig var setra i bruk også før den tid, legger han til.

Helt frivillig
Vi kjenner begrepene «mange jern i ilden» og «spiller på mange strenger». For Hatlings vedkommende må det kunne sies at han spiller på mange tangenter. Hovedyrket er nemlig organist. - Men for all del, jeg klager ikke over å ha en del gjøremål. Jeg gjør alt helt frivillig, sier han. For utenom organiststillingen og drifta på setervollen, synger han i begravelser og opptrer på eldreinstitusjoner - ofte sammen med kona Grete Volan Hatling.

Men Lars Hatling er langt fra alene om å drive den historiske setervollen etter et moderne konsept. Det er et familietiltak, der Lars har med kona Grete, datteren Ane Volan Hatling og foreldrene Otto og Rita. Besøkssetra er i gang fra siste del av mai til i slutten av september. Her blir det arrangert tilstelninger og ikke minst er setra blitt et turmål for pensjonistlag. Denne sesongen regner Hatling med at det kommer 30 turbusser.


I dette lokalet på Hatlingsetra blir det servert mat og underholdning. Det er lite som minner om at dette var fjøset på den gamle setra. Midt på bildet står Otto Hatling. Han fortalte verdalingene historia om setra, som det i gamle dager var seks gårder som drev.

Jungeltelegrafen
— Markedsføring skjer stort sett via jungeltelegrafen, forteller Lars Hatling. Men at det er sørtrønderne som er i flertall når store grupper kommer til setra, har han ingen god forklaring på. Det er ikke bare grupper som kommer til setra. Noen søndager det åpen dag på setervollen.

Lørdag var det historielagsfolk fra Verdal som var gjester på setervollen. Her fikk de rømmegrøt — i to omganger — av egenprodusert rømme. Heller ikke morrpølse og flatbrød manglet. Det som satte en ekstra spiss på måltidet, var underholdningen. Den var det Hatlingsetra Knort og Separatorkompani som sørget for. Det var ikke vanskelig å registrere at organist Lars også er proff på trekkspilltangentene. Som sangere medvirket kona Grete, datteren Ane og kårkaill Otto. Sistnevnte avslørte seg også som en eminent historieforteller.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo

Her imiterer Lars Hatling popmusikkens første superstjerne, Elvis Presly, i seterfjøset på Hatlingsetra. En sterk kontrast… mesterlig utført.
...
To seniorer tar en trivelig prat på Hatlingsetra - Eystein Ness (t.v.) i historielaget og kårkaill Otto Hatling. For øvrig var det få seterfolk som lørdag ikke tilhørte seniorklassen…


Bygningsmessig er Hatlingsetra en ny setervoll, bygget opp med laftet tømmer slik den opprinnelig var. Lengst til venstre står fjøset, som i dag er forvandlet til serveringsrom for om lag 50 personer. Lars Hatling forteller at det var ordinær drift av setra inntil 1942. Den nye driftsformen tok til i 2004.