Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Bygdeboka
om Verdalsøra

(Solveig Ness)

Verdølatun

LAGT UT PÅ NETT:
12.05.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gatevandring på Verdalsøra


Det er neppe noen som kjenner historiske Verdalsøra bedre enn Solveig Ness. I serien Heimer og folk, som gis ut av bygdeboknemnda, har hun skrevet en 800 siders bok om Øra. Nå er hun i gang med bind to. 

Historielagets turutvalg har opplegget klart for årets utflukter. Den første skjer søndag 14. mai, med frammøte på parkeringsplassen ved kapellet kl. 17.00. Noen lang tur er det ikke lagt opp til, ettersom temaet er gatevandring på Øra.

Opplegget inngår som en av turene i orienteringsklubbens opplegg Stolpetrimmen 2017. O-klubben lokker med kaffe fra svartkjel på Verdølatun, som ligger like ved kapellet.

De tre som skal lose vandregruppen rundt på Øra har stor kompetanse – nemlig Solveig Ness, Kjell Braarud og Rudolf Holmvik. Solveig har i mange år ledet gatevandringer på Øra, men denne gangen omfatter den et større område. 

Historielagets tur nummer to blir også et samarbeid med Verdal o-klubb, nemlig midnattstur fredag 9. juni til Solemsvollen på Røra. Datoen er ikke tilfeldig valgt, ettersom det er fullmåne den dagen. Turen byr på orientering om Olsstolen ved Otte Vatn fra Inderøy. Turutvalget reklamerer også med diverse aktiviteter.

Årets grauttur går til Hatlingssetra i Stod lørdag 1. juli. – Dermed slipper Eystein Ness denne gang å være organisator for grautserveringa, humrer Johannes Overmo, som er leder for turutvalget. Det har fire medlemmer.
Det blir også en utflukt senere på sommeren – den fjerde turen.    Turen går til kavlbruene i Inndalen med noe guiding underveis, forteller Overmo. Og den fortsetter til Tortåsvollen og høgda over mot Grønningen.

Malså kopperverk har i mange år vært et ettertraktet turmål. Etter vinterens suksessfulle teaterforestilling, «Malsåspelet» i Bjartan samfunnshus har interessen blitt enda større. Nå er den ferske organisasjonen Malsådalens Venner som skal ta seg av denne historieformidlinga, forteller Overmo. 

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo

.....................................................................................................