Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

 

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Gate- og vegnavn i Verdal kommune - fra A - Å
Verdal historielag ønsker å bygge opp et register over alle gate- og vegnavn i Verdal kommune. Med tid og stunder håper vi at denne oversikten kan bli et godt oppslagsverk som alle kan ty til når en lurer på noe i forbindelse med gate- og vegnavn i hele Verdal kommune. Og etter hvert håper vi at gate- og vegoversikten kan bli et historisk dokument som kan gi et innblikk i hvordan kommunen har utviklet seg gjennom årenes løp.
Gateparti fra Øra

VI TRENGER HJELP!
Vi håper at alle gode krefter i Verdalen vil hjelpe oss med å gjøre denne oversikten så god og fullstendig som mulig.
Kanskje noe å pusle med for transportbransjen og drosjesjåførene i Verdal når de har «dødpunkter» på jobb?

FEIL OG MANGLER
Opplysninger om feil, mangler, tilleggsopplysninger, navn på kjente bygg eller andre relevante ting (monumenter / minnesmerker) bes sendt til
Kjetil Dillan i historielaget. Du kan også bruke en Word-mal vi har utviklet til dette.

BILDER
Vi tar også i mot gamle og nyere bilder av gate- og vegpartier, samt av hus og bygninger. Dette sendes også til Kjetil Dillan.
Papirbilder vil bli skannet inn og blir levert tilbake i samme stand som ved innlevering.

OVERSIKTEN OGSÅ I PDF OG EXCEL
Vi håper med tiden å legge ut et dokument i PDF-format, samt et dokument i Excel, der en kan sortere på alle variabler. God lesning!

25. oktober 2007
Verdal Historielag

| Detaljert innledning om gate- og vegnavn i Verdal | Til oversikten over gate- og vegnavn |

 

 

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07