Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

PAKKETILBUD
Flyktningelosen

LAGT UT PÅ NETT:
02.05.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner


Flyktningelosen - Historisk musikkteater
Også på Innherred var det mange som sloss for et fritt land. Noen av dem kjempet i stillhet. Med ski på beina.

Mens nasjonen følger spent med på NRK-serien «Kampen om tungtvannet», lages et teaterstykke om motstands-helter på Innherred som har urpremiere 12. juni i borggården på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
«Flyktningelosen» er et nyskrevet teaterstykke av Marte Hallem som tar for seg flyktningelosenes innsats under andre verdenskrig. Hun har også laget musikken til stykket.

Hvorfor valgte losene å risikere så mye, uten betaling, for fellesskapet og et fritt land? Hvilke tanker hadde de i hodet da de la i vei på ski eller til fots, med fremmede mennesker på slep, og med mulige fiender rundt neste sving eller på nærmeste gård? Og hvorfor valgte noen å vise sympati med fienden?

Dette er sentrale tema i Martes fortelling. I stykket møter vi småbrukeren Reidar og kona Margrete. Når krigen bryter ut, blir Reidar dratt inn i hjemmefronten, og blir siden en aktiv los i Verdalsfjella.
Margrete smører matpakker og hjelper dem av gårde på natta, men skulle gjerne vært med istedenfor å sitte hjemme alene. På nabogården flytter tyskerne inn på gården til storbonden August, som hittil har vært en betrodd venn av Margrete og Reidar. Krigen skal komme til å sette vennskapet på prøve.

«Flyktningelosen» er en samproduksjon mellom Scene Midt, Nord-Trøndelag Teater, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Styggdalsnemda. På scenen står fire profesjonelle skuespillere og en dyktig gjeng med omkring 40 amatører. Vi har med oss dyktige profesjonelle scenekunstere på bade regi, scenografi, lys, musikk og lyd - gled dere!

Forestillinger alle dager mellom 12. og 21. juni unntatt mandag 15. og torsdag 18.

Kombiner med en sommeravslutning eller faglig samling for din bedrift?
Eller med litt god mat i forkant av forestillingen?
Med Vennlig hilsen

Marit Halvorsen
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Mob.: +47 91 88 63 39

PAKKETILBUD Flyktningelosen

TEKST: SNK