Forfatter: Roald Veimo

Praktbok om De Verdalske Befestninger

I disse dager kommer en ny lokalhistorisk bok på markedet i Verdal. Bokas tittel: «De Verdalske Befestninger - en episode i norsk forsvarshistorie». Utgiver er Foreningen til bevaring av de De Værdalske Befestninger i samarbeid med Verdal historielag. Forfatter er Roald Veimo (61).

Festningsboka er den tredje lokalhistoriske publikasjonen som utgis i Verdal denne høsten, og det skjer i løpet av mindre enn fjorten dager. Først ut var boka om Volhaugen i serien Heimer og folk, som utgis av bygdeboknemnda i Verdal.

Deretter kom historielagets årbok, før boka om De Verdalske Befestninger lanseres. Det skjer under onsdagstreffet ved Stiklestad nasjonale kultursenter 27. november.

Beretningen om festningsverkene i Inndalen er ei praktbok i A4-format. På de store boksidene har designer Jorunn Dahling utnyttet mulighetene for å gi den en moderne uttrykksform. På de nesten 200 sidene er det en mengde bilder og illustrasjoner.

Historieentusiast
Roald Veimo betrakter seg selv som en historieentusiast. Han har skrevet en rekke artikler i historielagets årbøker, mange om militære forhold. Hans militære karriere er begrenset til rollen som menig soldat i Heimevernet. I forordet skriver Veimo at boka ikke hadde blitt til uten samarbeidet med Olav Nyberg. - De mange og gode diskusjonene med ham og turene til Riksarkivet og Forsvarsmuseet har i seg selv vært verdt arbeidet, skriver han. Han retter også en takk til sin journalistkone Marit, som har holdt ut med en mann som i lange perioder har levd i feil århundre og bare vært fysisk til stede…

Det kan tilføyes at forfatter Roald Veimo er sterkt historisk belastet gjennom sin far Morten (1921 - 2005). Morten Veimo var en ruvende skikkelse i det lokalhistoriske miljø i Verdal. Han er forfatter av boka Krig - okkupasjon - motstand, som ble utgitt i 1987.

Selv om festningsboka er lokalhistorisk, er innholdet løftet til det nasjonale nivå. Festningsverkene kom som en direkte konsekvens av at unionen med Sverige ble oppløst i 1905. De ble ferdigstilt i 1911, etter en byggetid på bare to år. Forlengningsleiren Vaterholmen ble bygget noen år senere. De Verdalske befestninger er et nasjonalt festningsverk som ble fredet av Riksantikvaren i 2004.


Utgiver av boka er Foreningen til bevaring av De Værdalske befestninger. Her noen av medlemmene, for anledningen uniformskledd, under markeringen i 2011 av at det var 100 år siden festningene sto ferdig.
Fra venstre: Kjell Minsaas, Svein Guddingsmo og Ola Schjei.

Mye gravearbeid
Hvordan er det mulig å skrive bok om et forsvarsanlegg, der det aldri er avfyrt et skudd - og som på under 20 år etter at anleggsarbeidet startet i realiteten var nedlagt? Veimo har klart det! Etter utrolig mye gravearbeid. Resultatet har blitt interessant lesning. Blant Forsvarets folk var det motstand mot å legge ned festningene. Offiserenes argumentasjon hadde imidlertid endret karakter i løpet av den tiden festningen hadde eksistert. Nå var det behovet for å kunne disponere pålitelige menn i tilfelle et indre opprør som ble vektlagt.

Dette temaet Lars Borgersrud skal ta opp på onsdagstreffet på Stiklestad - i sitt foredrag om revolusjonsfrykt og nedrustning i mellomkrigsårene.

Borgersrud er statsstipendiat i historie. Han er kjent for sine markante og til dels kontroversielle synspunkter. Problematikken rundt det norske forsvarets innretting mot indre fiender i mellomkrigstiden ble først belyst i hans hovedoppgave i 1975, et tema som han utvidet og bearbeidet videre til boka "Konspirasjon og kapitulasjon" fra 2000.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Ved trappa opp til Søndre Galleri fra Riksveg 72. Kjell Minsaas i festningsforeningen i forgrunnen, iført artilleriuniform, under jubileet i 2011.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESØK HJEMMESIDEN TIL DE VÆRDALSKE BEFESTNINGER!

 

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger