Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
01.06.09

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

BUSSTUR TIL «DEN GYLDNE OMVEI», INDERØYA

PLASSER IGJEN!
Lørdag 13. juni 2009 arrangerer Turutvalget i Verdal Historielag busstur til «Den Gyldne Omvei» på Inderøya. Opp- møte bak rådhuset kl. 10.00. Liv Skogset Værdal blir med som guide fra Røra. Det er anledning til å kjøpe mat på Gullburet når turen nærmer seg slutten. Dette betales av hver enkelt.

- Beregner retur til Øra ca kl. 19.00.
- Pris: kr. 100,- for medlemmer av Verdal Historielag, kr. 150,- for ikke-medlemmer.

Påmelding til Sende Busstrafikk, tlf, 74 04 06 00, innen 5. juni kl. 15.00.

TURUTVALGET


Bildet er hentet fra nettstedet «Den Gyldne Omvei». Les mer om turen her.

Hentet fra nettstedet «Den Gyldne Omvei»:
«Den Gyldne Omvei - i hjertet av Trøndelag

Vegstrekningen Den Gyldne Omvei går gjennom vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag.
En rekke aktører langs ruten tilbyr varierte kulturopplevelser, der både tradisjon og nyskaping er ivaretatt i et aktivt miljø. Du kan oppsøke kunsthåndverkeren i sitt verksted, gårdsmatprodusenten, historiske minnesmerker, galleri og kunstmuseum, skulpturpark, - og du kan spise og sove godt i fredelige omgivelser. Nærheten til sjøen gir muligheter til bading, fiske, båt- og friluftsliv.

Det tar 12 minutter å kjøre E6 mellom Røra og Vist. Den Gyldne Omvei tar 8 minutter mer…. eller en dag, ei uke, en hel sommer, et helt liv…»