Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Norske slott og herregårder

Les mer om Austrått på Wikipedia

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
18.05.10

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bli med Verdal Historielag på tur til Austrått

Lørdag 12. juni arrangeres i samarbeid med Sende Busstrafikk tur til Austrått.

  • Avgang fra rådhusplassen kl. 09.00.
  • Omvisning på Austrått, deretter
  • middag på Fosen Fjord Hotel i Åfjord, så til
  • Osen, der det blir anledning til å kjøpe kaffe. Videre om Namdalseid og tilbake.

Pris ca kr. 600,- pr. person avhengig av hvor mange som blir med. Skyss, guiding og middag inngår i prisen.

Austrått

Påmelding til Sende Busstrafikk, tlf. 74 04 06 00 mandag-fredag kl. 9-15.

Vel møtt!

Turutvalget i Verdal HistorielagVi sakser fra nettstedet Norske slott og herregårder:

«AUSTRÅTT ligger i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Beliggenheten er på innsiden av Ørlandet ned mot Stjørn- fjorden. Dette lave og flate området ligger på nordsida av innløpet til Trondheimsfjorden.

Den første man antar bodde på Austrått var lendmannen Finn Arnesson. Han var av Arnmødlingene fra Giske. Han var kongetro og gift med Bergljot Halvdansdatter, en brordatter av Olav Haraldsson (den Hellige) og hans halvbror Harald Sigurdsson Hardråde. Ved slaget på Stiklestad var Finn en av Olav Haraldssons menn, mens broren Kalv var en av førerne for bondehæren. Finn Arnesson var også Harald Hardrådes mann etter at han ble konge. Ved en anledning hadde Harald drept Einar Tambarskjelve og hans sønn Eindride Einarsson på en ufin måte, dette hadde skjedd i Nidaros (tidligere navn på Trondheim). Etter å ha gjort dette kom Harald ut til Austrått, der ba han Finn Arnesson hjelpe seg ut av uføret. Finn dro inn til kaupangen, og det lyktes han å dempe raseriet mot kongen. Lønn for strevet var at broren Kalv skulle få fred og landsvist, dernest skulle han få tilbake rang, eiendommer og inntekter. Dette fikk han, men få år senere ble Kalv Arnesson drept i kamp for kong Harald. Finn fikk mistanke om at brorens død ikke var helt tilfeldig. Dypt krenket dro han fra landet og gikk i danskekongens tjeneste. Etter dette ble Austrått antageligvis kongsgård.»

Les mer om Austraat under Norske slott og herregårder i Trøndelag


Vi skal spise middag på Fosen Fjord Hotel.
Trykk på bildet for å se en nærmere presentasjon.