Kongens heder til Asmund Bjørken


Asmund Bjørken med diplomet som fulgte med Kongens fortjenstmedalje. Musikeren rundet tidligere i år 80 år. Han har i mer en sju tiår gledet et meget stort publikum med sin musikk.

Kongens fortjenstmedalje ble søndag 1. desember overrakt musikeren Asmund Hallvor Bjørken. Høytideligheten foregikk i tilknytning til Hagergrynkompaniets Adventsmatine ved Tindved kulturhage. Overrekkelsen ble foretatt av ordfører Bjørn Iversen.

I sin tale refererte ordføreren til uttalelsen som var grunnlag for søknaden om tildelingen. Forslagstiller til utmerkelsen var Hagergrynkompaniet, som er en seniorforening i Verdal som ble etablert i 2006. - Verdalingen Asmund Bjørken utviklet seg til å bli en av vårt lands aller fremste utøvere innenfor både tradisjonsmusikk og jazz. Gjennom sin aldeles uvanlige lange innsats som utøver og aktiv musiker, som leder for en lang rekke band og orkestre, men også som komponist, står merkenavnet Asmund Bjørken for en samfunnsinnsats på kulturområdet det står kolossal respekt av.

Selvlært musiker
Asmund Bjørken har gjennom et etter hvert meget langt og særdeles aktivt musikkliv hatt et svært nært forhold til Verdal kommune, hvor han er født og oppvokst. I voksen alder flyttet Bjørken til Trondheim, der han som selvlært musiker la grunnlaget for en regional og raskt også nasjonal karriere. Denne er godt beskrevet og dokumentert i selve søknaden om Kongens heder, sa ordfører Iversen i sin redegjørelse.

For om lag 20 år siden flyttet Bjørken tilake til heimkommunen Verdal. Hvor han på alle vis har sine røtter. Her levde han sitt liv inntil han for kort tid siden flyttet tilbake til Trondheim hvor han har sine barn og barnebarn. Han pendler i dag mellom Trondheim og Verdal og har sine musikalske base begge steder.

En lang rekke priser
Asmund Bjørken har selvfølgelig oppnådd en lang rekke priser og høythengende heder for sin innsats innen to musikksjangre. Han mottok norsk jazz sin høyeste utmerkelse, Buddy-statuetten, i 1972. I 1998 fikk han Nord-Trøndelag fylkes kulturpris og i 2003 mottok han Verdal kommunes kulturpris. Dette var etter at Asmund Bjørken hadde flyttet «heim» til Verdal og Nord-Trøndelag igjen.

- En vesentlig del av Verdal kommunes begrunnelse allerede i 2003 - i tillegg til det som alt er nevnt - var også Bjørkens solide og mangeårige samfunnsinnsats i form av meget aktiv deltakelse ved en rekke mer sosialt pregede arrangementer av typen eldretreff, ulike arrangementer i regi av seniorteateret Hagergrynkompaniet og lignende type oppdrag. Denne i høy grad dugnadspregede samfunnsinnsatsen - der honorarene ofte i beste fall dekket utgiftene - har fortsatt og fortsetter stadig ufortrødent fra Asmund Bjørkens side.

Som ordfører ser jeg klart den i uvanlig grad stor samfunnsinnsatsen trivselsagenten Asmund Bjørken spiller gjennom sin fullstendig usnobbede væremåte, sitt smittede humør og sin aldri sviktende vilje til alltid å ville stille opp og bidra i mange sammenhenger i heimkommunen.


Asmund Bjørken opptrådte på adventsmatineen sammen med blant andre Sven Nyhus og Petter A. Røstad.

Åttende adventsmatine
Årets adventsmatine var den åttende i rekke. Hagergrynkompaniet dro i gang dette arrangementet i 2006, da denne seniorforeningen innen teater sang og musikk ble etablert. Hvert år har det vært et kulturarrangement av svært høy kvalitet. Kulturkonsulent Rune Dillan er den faste konferansier.

Asmund Bjørken var blant de opptredende og ante ingen ting da Bjørn Iversen tok på seg ordførerkjedet og meddelte at han skulle dele ut Kongens fortjenstmedalje. Han sto aller bakerst blant dem som hadde opptrådt da Iversen leste opp hans navn. Bjørken hadde ikke annet å si enn tusen takk, tusen takk, før han kvitterte med en saxofonsolo til stormende jubel.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo

FAKTA
Asmund Hallvår Bjørken, norsk trekkspiller og altsaksofonist, fremtredende utøver innen gammaldans og jazz. Flyttet til Trondheim i 1957, og har siden da ledet egne grupper, hovedsakelig i kvintettformat. Tildelt Buddy-statuetten 1972.


Født 19. august 1933, Verdal, Kilde: snl.no

NOEN LP-PLATER
Accordeon To My Heart (Phonogram, 1976)
Jazz Accordeon My Way (ARC, 1979, Sonor Records, 1997)
Swing Jazz (Sheebo, 1983)
Pot’s On! (Gemini, 1993) Asmund Bjørken Sextet
Gammeldansen perler (Sonor Records, 1990) Asmund Bjørkens Orkester
Mine komposisjoner (Veita Records, 2001)