Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Bestill
Årbok 2015 hos
Salgsnemnda


:
Vidt og bredt
med årboka
(PDF)

«Ingenting er for gammelt, ingenting
er for nytt»
Omtale om
årbok 2014

i Verdalingen

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
18.11.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Årboka 2015 er klar for salg


redaktør Jostein Holmen

Historielagets årbok 2015 er nå klar for markedet. Den ble lansert for mediene med pressefrokost på Verdal hotell onsdag 18. november. Om kvelden var forfatterne invitert til bokslepp på Stiklestad nasjonale kultursenter. Det er 28 medarbeidere som står bak utgivelsen, som er ledet av redaktør Jostein Holmen. Sammen med seg i redaksjonen har han hatt Toril Hjelde, Gudrun Kålen Veimo, Arne Østraat og Tore Laksholm.

Årets årbok følger solide tradisjoner fra den første utgivelsen i 1976. Boka er på 256 sider med til sammen nærmere 180 illustrasjoner. Innholdet er svært variert og som vanlig spenner det over en lang tidsepoke.

Årbokas første artikkel er skrevet av Per Steinar Raaen. Den har tittelen »Olav Haraldssons dåp i Rouen».

Det er stor spennvidde mellom denne beretningen og historia om Lars Rist, finnmarkingen som levde sitt voksne liv i Røesgrenda. Han kom til bygda i 1919, 17 år gammel. Fortellingen av Lars er skrevet av Johannes Overmo.
Det må tilføyes at årboka bringer tre innflytterhistorier. Utenom fortellingen om Lars kan vi lese om svenske Karin Ingeborg Myhre som kom til Verdal for 70 år siden og Birgitte Mayisobe som kom fra Kongo. Hun ble verdaling i 2012.

I forordet til årboka blir det opplyst at det er god stofftilgang. Flere artikler må derfor ligge over til neste års årbok.

Årboka blir solgt samme utsalgssteder som tidligere. Dessuten har historielaget egne salgsstand - og de er nye for året. I november selges boka - på fredager og lørdager - på den nye butikken Coop Extra. I desember foregår salget på samme dager på Coop Mega. Det blir til sammen åtte salgsdager fra egne stand, opplyser salgsnemndas leder Alf Grønskag.

------------------
Tekst og foto:
Jon Holmlimo


Forsiden til Verdal historielags Årbok 2015.

..........................................................

«Verdal historielag har gitt ut årbøker kvart år sidan 1976. Den lokalhistoriske interessa er stor, og i år kom det inn så mykje stoff at fleire artiklar må ligge over til neste år. Historielaget har også nyleg gitt ut ei bok om Jamtlandsvegen. Årboka 2015 er på 255 sider og har over 170 illustrasjonar. Desse bøkene er dei sikraste pakkane under juletreet!» (Utrdrag fra en e-post om årboka, av redaktør Jostein Holmen.)