Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Bestill
Årbok 2014 hos
Salgsnemnda

«Ingenting er for gammelt, ingenting
er for nytt»
Omtale om
årbok 2014

i Verdalingen

Omtale i
TRØNDER-AVISA
En gullgruve

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
22.11.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årets årbok er kommet i salg

Historielagets årbok 2014 er nå kommet på markedet. Salgsstarten i lagets egen regi var fredag 21. Den foregikk som vanlig på Domus Senter på Verdalsøra. Det blir fire salgsperioder, på fredager og lørdager. Siste salgsdag er 13. desember.

Ellers blir boka solgt hos Woxholt Libris på Øra, hos Norli-bokhandlerne i Levanger og Steinkjer, ved Mix-kiosken på Boby'n, ved Coop Marked i Vuku, ved Stiklestad nasjonale kultursenter og på Verdal kommunes servicekontor.

28 forfattere står bak årets produkt, med redaktør Jostein Holmen som leder av redaksjonen. Det var han som hadde invitert til boksleppet, det vil si lanseringen, av boka.

Denne bokkvelden foregikk ved Stiklestad nasjonale kultursenter onsdag 20. november. I løpet av en drøy time bladde redaktøren seg gjennom boka, samtidig som noen av forfatterne kommenterte artiklene.


Olav Aarstad (t.v.) ved salgsdisken på Domus senter. Roald Veimo er for anledningen bokselger. Han er også en av forfatterne som har levert stoff til årboka.
Etter boksleppet spanderte historielaget billetter til onsdagstreffet i Stiklestad nasjonale kultursenter. Kveldens tema var slagskipet Tirpitz, som fra januar 1942 i flere måneder lå i Fættenfjorden i Åsen. Foredragsholdere var historiker Rolf Vestvik, som er leder i historielaget, forfatter Ingrid Storholmen og journalist og forfatter Per Egil Hegge.

Historielagets Alf Grønskag, som er leder for salgsnemnda benyttet anledningen til å foreta en tjuvstart av bok- salget. Andre bokselgere var leder Johan Solheim i Nord-Trøndelag historielag og Verdals bokhandler Paul Erik Woxholt.

Årets årbok er laget over samme lest som tidligere. Det vil si at den byr på mange artikler, til sammen drøyt 60. Og de favner bredt - fra jernalder til nyere tid. Boka er på 256 sider med 160 fotografier og illustrasjoner.


Det var også boksalg under onsdagstreffet på Stiklestad - nærmest leder for salgsnemnda i Verdal historielag, Alf Grønskag, leder Johan Solheim i Nord-Trøndelag historielag og bokhandler Paul Erik Woxholt i Woxholt Libris i Verdal.

------------------
Tekst og foto:
Jon Holmlimo

---------------------------------------------------------------------------------

LITT OM INNHOLDET I ÅRETS ÅRBOK
I år har vi feira 200 års jubileum for Grunnlova, men hvordan var det å være verdaling rundt 1814? Flere artikler tyder på at verdalingene var aktive i nasjonsbygginga allerede da. Andre artikler forteller om det store folkemøtet på Stiklestad i 1882 - også en milepæl i nasjonsbygginga. Ellers spenner årets årbok i tid fra jernalder til nyere tid. Det fortelles om de nye utgravingene på Hallem og om Olavskirka i York, det er flere utvandrerhistorier og skildringer av oppvekstforhold på 1900-tallet.

At det er hundre år siden Verdal fikk elektrisitet blir markert, bl.a. ved en artikkel om Kjesbua, gården ved Kjesbuvatnet som har forsynt verdalingene med strøm, men som var den siste gården som fikk elektrisk strøm. Skihopp-konkurranse med en elg som hopp og en slipstein høgt oppi et tre, beskrives i andre artikler. At havna på Ørin er femti år blir markert, og det samme blir Ørmelen skole, som etter hvert fikk barn fra alle verdens kanter. I det hele ei innholdsrik bok på til sammen 256 sider og rikt illustrert.
Salgsnemda v/ Alf H. Grønskag


Trykk på bildet over for å lese hele artikkelen. Lagt ut med tillatelse fra avisa.