Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

- Leser ikke årboka
før julaften

Bestill
Årbok 2013
Salgsnemnda

LAGT UT PÅ NETT:
22.11.2013

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årbok 2013 klar for markedet


Redaktør Jostein Holmen fra årbokredaksjonen i Verdal historielag viser fram Årbok 2013.

Onsdag 20. november var det bokslepp ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Da hadde redaktør Jostein Holmen og hans medarbeidere i årbokredaksjonen invitert forfatterne og nøkkelpersoner i historielaget til samling i auditoriet. På medarbeiderlista i årets årbok er det 22 navn. Boka er på 254 sider og har over 160 bilder og illustrasjoner.

Redaktøren kunne under bokpresentasjonen fortelle om et luksusproblem. Redaksjonen hadde mottatt flere artikler enn det var plass til i boka. Fenomenet er ikke nytt. Også tidligere erfaringer har vist god tilgang på stoff til årboka.

Redaksjonen har funnet en god stoffmiks. Den gjør boka spennende. I en artikkel argumenterer Øystein Walberg sterkt for at erkebiskop Øystein Erlandson var verdaling, og ikke fra Børsa, slik det er hevdet. Per Steinar Raaen skriver også om samme erkebiskop, som ble drevet i landflyktighet som følge av striden med kong Sverre.

Salget av boka begynner fredag 22. november. Historielaget selger boka på stand i Domus Senter på Øra på alle fredager og lørdager i perioden fram mot 14. desember, opplyser leder Alf Grønskag i salgsnemnda. Woxholt Libris og Mix-kiosken Boby'n er også salgssteder, foruten kommunens servicekontor med flere.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo