Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

Bestill
Årbok 2012
Salgsnemnda

Salget igang!

!
Les om hvilket
innhold vi ønsker til
framtidige årbøker

LAGT UT PÅ NETT:
22.11.12

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årboka 2012 klar for publikum


Det knytter seg ingen beskjedenhet til salget av årets årbok. Historielaget har fått laget to kjempestore reklameplakater. Her salgsleder Alf Grønskag (t.v.) og redaktør Jostein Holmen under boksleppet i Vuku. Foto: Jon Holmlimo

Nå er historielagets årbok for 2012 klar for publikum. Lanseringen skjedde onsdag 21. november - ved en pressefrokost på Verdal hotell og på det såkalte boksleppet om kvelden. Vel 20 skrivende bidragsytere står bak årets utgivelse. Mange av disse var til stede i Vuku idrettslags klubbhus da redaktør Jostein Holmen ønsket velkommen til boksleppet. Også salgsnemnda, som i disse dager har en krevende rolle, var til stede på lanseringskvelden.

Årets årbok er på 256 sider. Boka byr på vel 160 illustrasjoner - nesten halvparten i farger. En stor salgsjobb skal nå gjøres. Men ifølge Alf Grønskag, som er leder i salgsnemnda, er det ikke vanskelig å skaffe medlemmer som er villige til å påta seg oppgaven. De fleste i årets salgskorp, i alt 22 personer, har også tidligere vært på salgsstand. Historielagets selgere blir som vanlig å finne på Domus i sentrum på Øra og i Boby'n kjøpesenter på Ørmelen. Dessuten vil Woxholt Libris på Amfi selge årboka. Også i år vil historielaget være representert under «Jul igjen» på Stiklestad første helga i desember.

Bokas hovedtema, ungdomslaga i Verdal, omtales i flere artikler. Her har Vuku en sentral plass i årets årbok. Derfor var også boksleppet lagt til Vuku, opplyste redaktøren da han innledet sammenkomsten.