Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

Les hva
Verdalingen

skrev om
Årbok 2009

Les hva
Trønder-Avisa

skrev om
Årbok 2009

!
Les om hvilket
innhold vi ønsker til
framtidige årbøker


Bestill
Årbok 2009
Salgsnemnda

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
22.11.09

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

- ÅRBOK FOR 2009 ER KLAR FOR SALG


Utdrag av salgsplakat for Verdal Historielags Årbok 2009

Verdal hotell: Arnhild Brustad og Jon Holmlimo presenterte den 37. årboka fra Verdal Historielag på Verdal hotell den 18.11.2009. De blar stolt fram og tilbake i den splitter nye årboka historielaget har utgitt. Årbokproduksjonen lå nede en periode på nesten tjue år, men siden 1977 har årbøkene kommet ut med den frekvensen som årbøker bør ha, nemlig én gang i året.

MANGE ARTIKLER
Flere av artiklene i Årbok 2009 ser du på bildene på denne siden. Blant anna en artikkel om Verdals store keeper- helt Rolf Leinum, Vukku skolekorps 40-årsjubileum og om Øras første hotelleier.


John Holmlimo og Arnhild Brustad.

Arnhild Brustad i historielagets Årbokredaksjon fremhever en tre siders gripende artikkel skrevet av Sigrun Pedersen Danielssons om da hun som liten pike måtte evakuere fra Garpa til Leksdalen alene til fots.

For å sitere fra Verdalingen den 19.11: «Hun kom imidlertid ikke lenger enn til gården Gudmundhus, hvor hun overnattet. På Gudmundhus lå det også en skadet soldat som het Jostein Blomberg, som døde i løpet av natten Sigrun var der.»

VIL HA HISTORIER FRA NYE VERDALINGER
Det er lite av historier fra «nye verdalinger i årboka. Arnhild Brustad i historielaget sier til Verdalingen at hun sav- ner «historier som er skrevet av representanter for den store gruppen innflyttere som kom til Verdal i forbindelse med Aker-etableringen på syttitallet», og sier hun kunne tenke seg «noen bidragsytere som kunne skrive om hvor- dan det var å komme hit på syttitallet», og lurer også «på om de har bodd her lenge nok til at de opplever seg selv som verdalinger.»


Utdrag av salgsplakat for Verdal Historielags Årbok 2009

Salgsnemnda vil være i aksjon på Domus senter følgende dager:
27/11 og 28/11 - 4/12 og 5/12 - 11/12 og 12/12 - 18/12 og 19/12.

Pris kr 200,- For øvrig kan boka bestilles direkte fra , leder i salgsnemnda . Porto kommer da i tillegg.

Et lite utvalg av årbokas artikler

TEMA ARTIKKEL FORFATTER
Arkeologi - fortidsminner Gårdsnavn i Nedre Verdal i eldre jernalder
Midthjell, Harald B
Handel Butikken på Veimo i Vinne Veimo, Roald
Øras første hotelleier – Liva Karlgaard Ness, Solveig
Idrett - friluftsliv 150 verdalsfjell mer enn 500 m.o.h Øgstad, Oddbjørn
  Fotballdrama på Verdal stadion for 50 år siden Tiller, Morten
Krig – fred - forsvar
Da krigen kom til Verdal  Danielsson, Sigrun Pedersen
Kulturliv - kunst Arbeidernes Sangkor – og det ideologiske bakteppet Kristiansen, Gunnar E.
  Danseorkestre i Verdal - del 3    Lyng, Harald
  Tindved kulturhage – Fra ide til realisering   Flyum, Svein Arne
  Verdal Teaterlag har gledet publikum i 40 år Haugmark, Tor
  Vuku Skolemusikkorps 40 år Utdrag jub.beretning
Minneord og -markeringer Fred med svenskene i 200 år Veimo, Roald
  Historielaget markerte 60 år Holmlimo, Jon
Samer - reindrift Samepioneren Daniel Mortensen Jünge, Åke
Stedsnavn Dinganeset – hvor er det?  Skevik, Olav
Skaffellia – et sjeldent navn  Stiklestad, Knut
Stiklestad Stiklestad kyrkje By, Jon J.


Under Årbokoversikten har vi lagt ut alle artiklene fra årboka.