Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
17.07.08

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

1658 - et skjebneår for Norge og Trøndelag

  • det året vi mistet Jämtland for godt

  • det året da Norge ble delt på midten og Trondhjems len ble en del av Sverige

  • det året da nesten 2000 unge trøndere, deriblant 70 verdalinger, ble tvangssendt til Baltikum for å slåss for svenskekongen, mot russere og polakker

  • 1658 var også det året da 500 svenske dragoner som skulle forsterke grepet om Trondheim ble stanset og jaget på flukt i Inndalen. Det førte til at svenskene måtte gi slipp på Midt-Norge


Vi markerer 350-årsminnet med

  • onsdagstreff på Stiklestad Nasjonale Kultursenter den 17. september kl. 19:00

  • arrangement i samarbeid med Inndal Teaterlag ved Stene skanse søndag den 28. september kl. 18.00

Les referat av 17.09.08 fra arrangementet i Verdalingen.

Les om major Eilerik Jonsen Visborg og trefningen ved Stene Skanse