Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Virksomme ord!

Wikipedias hovedside

Caplex nettleksikon.

Arbeidernes leksikon

Dagen i dag - før i tida...

Steinkjer-
leksikonet
...et oppslagsverk om
Steinkjer - på nett!

Steinkjerleksikonet - på nett!

Jekta Pauline
Les om
Jekta Pauline

Hjemmesiden til Norsk rettsmusuem.
Rettsmuseet

!
Beskjed om feil
i lenker eller forslag
til nye bes
mailes til
Web-ansvarlig

Nyheter fra Verdal historielag

OPPDATERT:
02.05.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Lenker til nettsteder av interesse...

Verdal Historielag er medlem i Landslaget for lokalhistorie og Nord-Trøndelag historielag.

DATABASER
En søkbar database for Nord Trøndelag historielags årbøker.

Hjemmesiden til Landslaget for lokalhistorie.

Hjemmesiden til Nord-Trøndelag historielag.

NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG
Nord Trøndelag historielag har en flott hjemmeside med lenker til andre historielag i fylket, opplysninger om årbøker og publikasjoner, lenker til flere Internettressurser om slektsforskning, lenker til nettsider om emigrasjon fra Norge. Altså mye stoff for alle historieinteresserte.
Norsk Rettsmuseum er et nasjonalt museum for justissektoren. Museet ble opprettet i 2001 og ligger i bygningen til det tidligere Kriminalasylet på Kalvskinnet i Trondheim. Museet har til oppgave å ivareta dokumentasjon av virksomheten i justissektoren og først og fremst er det virksomheten i etatene under Justis- og Politidepartementet som er museets arbeidsfelt.

Folketellingene 1865, 1875 og 1900.
Universitetet i Tromsø har den offentlige enheten «Registreringssentral for historiske data». Her finner du databaser hvor du kan søke i folketellingene for årene 1865, 1875 og 1900 og gårdsmatrikkelen for 1886 - som også kan lastes ned. Vi har valgt å laste ned Gårdsmatrikkelen (Excel-fil) for Nord-Trøndelag og fjernet alle sogn unntatt de for Verdal. Fil finnes også som PDF. Begge filer er sortert etter gårsdnavn. Excel-fil kan sorteres etter alle variabler.

Registreringssentral for historiske data har også gjort Eilert Sundts verker mer tilgjengelig for bruk i forskning og undervisning. I stedet for trykte utgaver, har siktemålet vært å gjøre Norges første - og største - samfunnsforsker tilgjengelig via Internett. Nettstedet har i tillegg Kirkebøker for mange kommuner (ikke Verdal) og en side med lenker til relevante Internettresurser.

REGISTER TIL ÅRBØKER

Foreliggende Register til årbøker 1921-2006 fra Nord-Trøndelag historielag erstatter tidligere utgaver av Bibliografi for Nord-Trøndelag historielags årbøker (utgavene 2000 og 2003).

ARKIVSENTERET DORA

skal bevare statlige, kommunale og private arkiver fra Midt- og Nord-Norge, og gjøre disse tilgjengelige for allmennheten. Driver også med veiledning innen arkivdanning og arkivhåndtering.

 

HISTORISKE BEGIVENHETER FRA DAGENS DATO FØR I TIDA...
Finn ut hva som skjedde på samme dato tidligere i verden ved hjelp av www.dagsdato.no! Her får du også etymologisk betydning av navn, oversikt over merkedager, bursdager...

Se også betydning av navn,
oversikt over merkedager...
Har du lurt på hvor mange det finnes som heter det samme som deg? Under navnesøk og tabeller på Statistisk sentralbyrå sin hjemmeside finner du fort og enkelt ut av det. Her får du også «formkurven» til fornavn...
TRØNDER-AVISA
På Web-portalen Trønder-TV kan du se lokale nyheter på din datamaskin.

AVISHISTORIEN.NO
«Den nordtrønderske avishistorien, som er rikere enn mange tror, har hittil vært vanskelig tilgjengelig for de fleste. Dette vil avishistorien.no snu opp ned på. Vår målsetting er å digitalisere avisenes arkiver, det være seg avissider, fotografier og levende bilder, og tilby disse historiske skattene via denne portalen.

Først ut er Trønder-Avisa, som med sine forløpere kan trekke sin historie tilbake til 1862. Etter hvert vil du finne flere avisarkiver her hos oss, og vi er sikre på at dette er noe som vil falle i smak. Avisarkivet inneholder i dag ca. 500.000 avissider.» Du må BETALE for abonnement for å nytte alle funksjonene på nettstedet.

Bokhylla.no er Nasjonalbibliotekets nye tjeneste, Bokhylla.no der biblio- teket vil gjøre ti tusen bøker tilgjengelige på Internett i fulltekst.

I løpet av de kommende to-tre årene regner bibliotekt med at de kan tilby 50.000 bøker - gratis på nett. Les mer

ANDRE HISTORIELAG I NORGE
Oversikt over Historielag med og uten hjemmesider.

SAMVIRKEBEVEGELSEN - 100 ÅR i 2006
Verdal Samvirkelag har gjennom mange år hatt en stor betydning for Verdal og kommunens utvikling. I 1988 ga Samvirkelaget ut historieboken FRA IDÉ TIL HANDLING, ført i pennen av Erling Aurstad, disponent i Verdal Samvirkelag i perioden 1962-82. Boka kan kjøpes på Servicekontoret eller i Bokhandlene i Verdal.

27. juni 1906 møttes representanter for 28 kooperative foreninger og stiftet «Samvirkelagenes Samvirkelag», eller Norges Kooperative Landsforening. Men samvirkehistorien starter over seksti år tidligere i Rochdale i England. Se mer på Coops hjemmeside i forbindelse med 100-årsjubileet.


Sakset fra nettstedet Bureising.no: «Da Claus Daae Setten i 1918 skapte ordet «bureising» gav han samtidig det norske språk et nytt ord. For mange fikk dette ordet en svært positiv klang. Det betydde å reise egen bolig, å reise seg et eget utkomme; å reise seg et liv. Ordet kom til i en tid da eget utkomme og liv var manges håp, men færres mulighet eller virkelighet.»
LEVANGER BIBLIOTEK
Biblioteket har et register til Levanger Historielags årbok for 1981-2005, og har en lokalhistorisk avdeling som omfatter litteratur og arkivstoff fra og om Levanger kommune.Du kan også søke i bibliotekets database.
RAUD VINTER
Sakset fra Levanger kommunes hjemmeside om Raud vinter: «Torvald Sund har gjennom sin tekst Raud Vinter skapt et sterkt drama med rot i vår forholdsvis nære historie (Levangeropprøret i 1851) med kamp for rettigheter som stemmerett, syke- og alderstrygd, rett til å organisere seg. Dette har senere blitt en naturlig og nødvendig del av det demokratiske Norge.

Oppsetningen som ble sett av 9200 tilskuere [i 2006, red. anm.], ble muliggjort gjennom betydelige offentlige tilskudd og tilskudd fra samarbeidspartnere i næringslivet.»


på Levanger Torv

PILEGRIMSVEIENE TIL NIDAROS
Nettstedet
har artikler og foredrag fra et seminar på Stiklestad i nov.1994.
Verdal historielag og Stiklestad Nasjonale Kultursenter var arrangører og professor Jørn Sandnes var faglig ansvarlig koordinator.

LOKALHISTORIEWIKI.NO
Sakset fra lokalhistoriewiki.no. «lokalhistoriewiki.no drives av Norsk lokal- historisk institutt (NLI), men artiklene skrives av frivillige med interesse og kompetanse innen områdene den dekker, og både faghistorikere og amatører er velkomne som bidragsytere.»
NORD-TRØNDELAG FYLKESBIBLIOTEK
Biblioteket har lenker til alle bibliotekene i fylket, forskjellige offentlige folketellinger og offentlige og private ressurser som historieinteresserte liker er samlet på et sted...
STEINKJER KUNNSKAPSPORTAL
Nettstedet har en del artikler om Steinkjer gjennom 4000 år, samt en del filmer fra bl. a. Egge gård. Se også Steinkjer bibliotek.
Stiftelsen Norsk Kulturarv er en interesseorganisasjon med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Stiftelsen har personlege medlemskap og har ca 2800 medlemmer.
MYNTKABINETTETS ELEKTRONISKE UTSTILLING
Myntkabinettets elektroniske utstilling er til stor nytte for alle som samler på norske mynter, og for alle som er interessert i mynter og myntenes historie. Vil du vite hvordan mynter ble produsert før i tida? Vil du vite hvor det er gjort myntfunn i Norge? Vet du hvem som er Norges myntherrer og på hvilke mynter disse er på? Vet du forskjellen på mynttype og nominal? Vet du hvor mange Uslinger det gikk på en Quisling? Kan du nevne forskjellige myntsteder i Norge? Svaret på disse spørsmålene og masse, masse mer får du her!
Myntkabinettets elektroniske utstilling

DOKUMENTASJONSPROSJEKTET
Under Dokumentasjonsprosjektet finnes flere leksigrafiske oppslagsverk hvor du kan søke i databaser for bl.a.: Norrøn ordbok, Trønderordboka, Bokmålordboka og Nynorskordboka.

Det finnes mye stoff om arkeologi, etnologi, folkloristikk, historie og her finner du t.o.m. «Norske Gårdsnavne», fra 1897, skrevet av Verdalingen, professor Oluf Rygh.

Nettstedet har en stor tekstsamling av kjente norske forfattere, som bl.a.: Petter Dass, Arne Garborg, Jonas Lie, Asbjørnsen og Moe, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen, Camilla Collett, Alexander Kielland, Henrik Wergeland...

Hentet fra hjemmesiden: «Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. Formålet med prosjektet har vært å ta i bruk moderne datateknikk i en rekke av universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge. Informasjonen som ligger spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort - skulle gjøres elektronisk tilgjengelig. Prosjektet ble avsluttet i 1997.» Men her ligger det fortsatt veldig mye interessant lesestoff for alle historieinteresserte...

DIGITALARKIVET
Digitalarkivet finner du innskannede kirkebøker, fotoalbum av gårder i Norge, folketellinger, kurs i gotisk håndskrift og masse, masse mer. De har også en lenke til oversikt over eldre bøker som er digitalisert.
Vi vil fremheve boken Norske Folkelivsbilleder med malerier av bl. a. Tidemand og Gude, Nordahl Rolfsens Læsebok for folkeskolen, i tre bind, samt «En samling av eldre julekort».

VIRKSOMME ORD
Virksomme ord!

På nettstedet Virksomme ord kan du blant mye annet lese Bjørnstjerne Bjørnsons tale på Stiklestad, 4. juli 1882, Selvstændighedens Æresfølelse. Her finner du også Kong Haakon 7.'s Olsoktale på Stiklestad, 29. juli 1930. Nettstedet tilhører Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen og burde ha stor interesse for alle historieinteresserte. Nettstedet har en stor samling av taler av kjente personligheter som har vært med på å sette samfunnsmessige og politiske saker på dagordenen. Se selv!

VIKIPEDIA NETTLEKSIKON
Veldig bra leksikon der brukerne selv kan være med å utvikle. Se for eksempel artiklene om Olav Haraldsson og Slaget på Stiklestad eller
forfatteren Bjarne Slapgard.
DIS-NORGE
«Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.» Verdal Historielag har gjennom vinteren 2006 / 2007 arbeidet med å legge ut bilder av SAMTLIGE gravminner på alle kirkegårdene i Verdal.
Finn gravminner fra kirkegårdene i Verdal.
MITT KULTURMINNE!

Få er klar over hvor mye spennede som finnes i sitt nærmiljø... Mitt Kulturminne er laget av Nord-Trøndelag fylkeskommune - og er et nettsted hvor folk kan legge inn informasjon om kulturminner i Nord-Trøndelag.

INDERØY MUSEUM- OG HISTORIELAG
Nettstedet har sider som omhandler historielaget, bygdebok, museet etc.
MUSEUM i NORD-TRØNDELAG
Hjemmesiden har oversikt over alle museum i Nord-Trøndelag.
FALSTADSENTERET
Falstadsenteret er et viktig nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter som tar for seg «krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter» og senteret ønsker «gjennom opplæring, dokumentasjon og kunnskapsformidling [...] å fremme respekt for menneskeverd og humanitet.»
Falstadsenterets hjemmeside.
KRIGSGRAVER
23. mars 2011 ble det lansert et nytt forskningsprosjekt ved Falstadsenteret for å identifisere sovjetiske borgere som falt i Norge under 2. verdenskrig og å etablere en database med informasjon om hver person. Du kan søke etter navn på krigsfanger på http://krigsgraver.no.
NORSK FOLKEMUSEUM
Norsk Folkemuseum er Norges største kulturhistoriske museum, og det eneste som har landsdekkende samlinger fra tiden 1500 til i dag. Med store samlinger fra by- og bygde- miljø presenterer museet kulturforhold i et historisk perspektiv så vel som i dagens samfunn. Museet ligger på Bygdøy i Oslo og omfatter både et friluftsmuseum og store innendørs utstillinger. Museet har et rikholdig aktivitetsprogram og skiftende utstillinger. Årlig besøker rundt 250.000 personer museet. Du finner også et hus fra Verdalen her...
«Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz arrangerer dokumentasjonsreiser til noen av nazistenes tidligere konsentrasjonsleire. Hensikten er å gi ungdom kunnskap om menneskerettigheter og demokrati og bevisstgjøre unge mennesker til å ta ansvar for en fredeligere verden.»
- Den som glemmer historien må leve den om igjen, står det på en brakkevegg i Auschwitz.
SOM DAGENE GÅR. Nettstedet Som dagene går har en stor oversikt over navnedager, har masse opplysninger om utvalgte personer innen film og teater, filosofer, forfattere, kunstnere politikere, tegneserier, vitenskapsfolk, fakta om hva som har skjedd tidligere på dagens dato, dagens vits, ord for dagen, dagens tips. I tillegg finner du masse oppskrifter på matretter og desserter...