Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

RELEVANTE LENKER
:
Praktverk fra Vuku

Kirkeleksikon
fra A til Å

Kirker i
Nord-Trøndelag


Verdal kirkelige fellesråd
Volhaugvegen 27
7650 Verdal
Tlf. 74 07 52 80
Fax. 74 07 52 90

til fellesrådet

FRIMENIGHETER:

Verdal Baptistmenighet
Nordgata 7
(Stiftet 1880)

Årbok 1980:
«Verdal
Baptistmenighet
100 år
»

av Gustav Vegelbo

Pinsemenigheten Sion Verdal
Oberst Lemforts Veg 5

St. Olav valfartskapell
på Stiklestad
LES MER
Årbok 1991:

«St. Olav
valfartskapell på Stiklestad»

av Gustav Bjørlo


Finn gravminner fra kirkegårdene i Verdal.
DIS-NORGE
«Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.»
Verdal Historielag
har gjennom vinteren 2006 / 2007 arbeidet med å legge ut
bilder av
SAMTLIGE

gravminner på
alle kirkegårdene
i Verdal.

Verdal kommune

 

OPPDATERT:
14.09.17

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Kirkene i Verdal


Noen opplysninger om Vuku kirke Noen opplysninger om Stiklestad kirke Noen opplysninger om Vinne kirke Noen opplysninger om Vera kapell Noen opplysninger om Verdalsøra kapell ! Klikk på kirkebygget for å opp få mer informasjon om kirka/menigheten. Nederst på siden har vi lenket opp til verdalsbilder.no's videoer om Stiklestad-kirka, St. Andreas-kirken og det katolske kapell.

Opplysningene nedenfor er hentet fra nettstedet til Den Norske kirke i Frosta, Levanger og Verdal, fra nettstedet til Den norske kirke og nettstedet Wikipedia nettleksikon.

STIKLESTAD KIRKE
Stiklestad kirke er en langkirke bygd i stein i romansk stil fra 1180. Kirken ble påbygd på 1500-tallet og den har 520 sitteplasser. Arkitekt: Erkebiskop Eystein Erlendson. I kirken finner vi altertavla «Sverdet og liljen», en freske malt av Alf Rolfsen - ferdig til den store 900-årsmarkeringen av slaget på Stiklestad den 29. juli 1930.
Det er kirkegård ved kirken
. Les mer om Stiklestad menighet.

OM STIKLESTADKIRKA I ÅRBØKENE
Les mer i
Årbok 1950
, «Stiklestad kyrkje 800 år», av Anton Sætevik.

Årbok 1954/55, «Det danska riksvapen i Stiklestad kyrka», av Svante Høglin.

Årbok 1990, «Å eg veit meg eit land - Eit bardoms- minne fra jula 1944 i Stiklestad kyrkje» av Gerd Søraa.
Årbok 1991, «
Restaureringen av Stiklestad kirke i forbindelse med jubileet i 1930», av Alv Okkenhaug.

Årbok 1998 finner du «Historien om Gloger - Stiklestads første kirkeorgelbygger» av Willy Charles Pedersen.

Årbok 1991, «Kong Olav V og Stiklestad» av Jon J. By.

Årbok 2007 «Om maleren Alf Rolfsen», av Kirsten Revold, datter av Rolfsen.


Stiklestad kirke. Hentet fra Verdal Historielags årbok 1990. Tegning Steinar Berg


Foto: Robert Eliassen. Stiklestad kirke.Trykk på bildet for å se mer på Wikipedia.


Stiklestad kirke i vinterskrud. Les mer på WikiPedia og Store norske leksikon

VERA KAPELL
Vera kirke er en langkirke i tre fra 1899. Kirken har 75 sitteplasser. Det er kirkegård ved kirken.

Les mer om Vera menighet
.

OM VERAKAPELLET I ÅRBØKENE
Les mer i Årbok 1999, «Vera Kirke 100 år» av Kjetil Dillan, og HM Kongens Tale ved kirkejubileet i Vera, av H.M. Kong Harald
.

Vera kapell
Vera kapell i vakkert lys. Foto: Kjetil Dillan.

VERDALSØRA KAPELL
Verdalsøra kapell ble reist i 1969 og er i murstein og tre. Restaurert i 1993. 200 sitteplasser.
Det er kirkegård ved kapellet. Arkitekt: Torgeir Suul. Mer om Stiklestad menighet.

...
Verdalsøra kapell
Verdalsøra kapell. Foto: Eystein Ness
...

VINNE KYRKJE
Vinne kirke ble bygd som en åttekantet kirke i tre i 1814 - 1817. Den fikk et tilbygg med våpenhus og tårn i 1893 og ble restaurert i 1956. Kirken har 230 sitteplasser. Bilder av den svenske kirkemaleren Erik af Valne. Det er kirkegård ved kirken. Mer om Vinne menighetet.

OM VINNEKIRKA I ÅRBØKENE
Les mer i Årbok 1980, «Døypefatet i Vinne kyrkje» og i Årbok 1983, «Vinne kyrkje's bygging og innviing». I Årbok 1988 finner du artikkelen «Orgla i Vinne kyrkje». Alle artikler er av Thomas Berg.

Vinne kirke
Vinne kirke. Fotograf er Oddbjørn Myhre. Kirken kan du se fra Jamtlandsvegen.

VUKU KIRKE
Vuku kirke er en langkirke i tre fra 1655. Kirken ble påbygd i 1846 og den ble restaurert til 350-årsjubileet i 2005. Kirken har 200 sitteplasser. Takmalerier av den svenske kirkemaleren Erik af Valne, gl. altertavle og prekestol. Arkitekt: Olluff Johnson Kirchebygger og Ole Johnsen Hindrum. Det er kirkegård ved kirken.
Les mer om Vuku menighet
.

OM VUKUKIRKA I ÅRBØKENE
Les mer i Årbok 1982, «Gammel dåpsskikk ved Vuku kirke», av Bjørn Årstadvold. I Årbok 1985, finner du «Segner om Vukukjerka frå gamal tid», av Jens D. Holmlimo, og i Årbok 1987, «Den første lysekrona i Vuku kyrkje», skrevet av Trond Okkenhaug. I Årbok 2005 finner du artiklene «Brudestoler til Vuku kyrkje», av Kjetil Dillan og «Jubileumsfeiring Vuku kyrkje 350 år» av Torgeir Sørensen.


Foto av Vuku kirke: Robert Eliassen. Trykk på bildet for å lese mer om kirka på WikiPedia.

Vuku kirke
Julaften 2000, ca. kl 20.00: Stemningsbilde fra Vuku kirke . Foto: Kjetil Dillan.

............................................................................................................

Videoer om Stiklestad kirke og St. Andreas-kirken


Øystein Walberg forteller om Stiklestad kirke.
http//verdalsbilder.noVimeo.

Vi for høre om ras, setniger i veggen, tilbygg.

Blir videoen hakkete klikk på stopp og vent 10-15 minutter. Video i HD-kvalitet.


Historien om St. Andreas-kirken på Haug fra http//verdalsbilder.noVimeo.

Kirken skal være bygd ved gården Haug sitt førkristne gravfelt. Byggingen av kirken kan være begynt før 1150. Før steinkirka ble satt opp sto det en trekirke her, kanskje allerede før slaget på Stiklestad. Skriftlige kilder omtales den for første gang i 1267. Kirken på Haug – som trolig er identisk med den gamle St. Andreas kirke – har vært regnet som fylkeskirke for Værdølafylke fram til 1300–tallet. Da skled den ut i ras.

Blir videoen hakkete klikk på stopp og vent 10-15 minutter. Video i HD-kvalitet.

I Verdal historielags Årbok for 2013 har Øysten Walberg en lengre artikkel om Øystein Erlendsson (Eysteinn Erlendsson) der han på overbevisende måte begrunner hvorfor den historiske gården Rosvoll lå i Verdal og ikke i Børsa, og at erkebiskop Øystein derfor måtte komme fra Verdal...


Det katolske kapell og Hegstadmarka fra http//verdalsbilder.noVimeo.

Det katolske kapell og Hegstadmarka
Vi tar en titt inni Dat katolske kapell på Stiklestad, som ble reist i 1930. Vi får høre om raset som fikk Korsdalsbekken til å ta et nytt løp. Til slutt besøker vi Hegstadmarka med sine kjempestore gravhauger.
Blir videoen hakkete klikk på stopp og vent 10-15 minutter. Video i HD-kvalitet.

..................................................................................................................................
!
Etter hvert vil det bli lagt ut en del informasjon om de forskjellige kirkenes og menighetenes historie.