Av lensmann Jon Suul Av arkivassistent Andreas Myrmo Av lærer Anders Musum Av arkivassistent Andreas Myrmo Segner fortalt av lærar Peder Brønstad Av arkivassistent Andreas Myrmo Av gårdbruker Oskar Alstad Av lærar Peder Brønstad Av kemner Ivar Orestad, Bodø Av gårdbruker Oskar Alstad Av skoleinspektør J. Dahl Alle publikasjoner - sortert på titler (PDF-format) Om historielagets Årbøker... Av lærar Johannes Nordnes Artikkel av skoleinspektør J. Dahl Grunn-hollo og Hollotussane Fioliner og spellemenn... Stolmakeren Jo Helmoen... Kong Oscars II's reise gjennom Verdal 1873... Vanlig dagsverk før i tida... Av Kjetil Dillan i Verdal Historielag Småhistorier fra Årbok 1978 Brev fra Verdal til Amerika fra 1904... Småhistorier fra Årbok 1978 Historier skrevet av Bjørn Årstadvold. Les om folkemedisin og gamle lægeråd - artikkel av Steinar Berg. Reiseskildring fra 1924 Sagn og historier fra Verdalen
Verdal historielag vil under dette delområdet presentere en del sagn og historier som på en eller annen måte har tilknytning til Verdal kommune. Gode sagn gjør krav på å bli trodd og forteller noe som angivelig har hendt, er knyttet til bestemte steder, personer eller hendelser. Og er det ikke helt sant, så er det i alle fall godt fortalt!

Det finnes tre typer sagn: om det overnaturlige (om drauger, hulder, nøkken …), historiske sagn og opphavssagn. Etter som vi er et historielag, er det lokalhistoriske bygdesagn og bygdehistorier vi vil konsentrere oss om. Soga om Olav den hellige er et historisk sagn med sterk tilknytning til Verdalen - og Slaget på Stiklestad fikk store rikspolitiske konsekvenser: Innføringen av kristendommen i Norge.

Soga om Gunnlaug Ormstunge (også han var i Verdalstraktene og fikk sitt banesår!) er et historisk sagn, om en kjærlighetshungrig skald og eventyrer som møtte sin bane ved Dinganeset ved Skalsvatnet. Eller var det nå slik?

Valplassen for Gunnlaugs og Ravns holmgang
Den første artikkelen vi har lagt ut her, Valplassen for Gunnlaugs og Ravns holmgang, er av tidligere lensmann i Verdal, Jon Suul. Artikkelen stod på trykk i Verdal historielags Årbok for 1949, og er nok å regne som Suuls fabu- leringer eller betraktninger om hvor holmgangen mellom Gunnlaug Ormstunge og Skalde-Ravn egentlig stod i år 1012. Artikkelen var nok også et lokalt tilsvar på noe som seriøse forskere spekulerte på - før i verden.

Historielaget forventer nok ikke økt ferdsel med metalldetektor eller et nytt «gullrush» og «Klondyke» på grunn av disse, over 50 år gamle fabuleringer om hvor dette Dinganeset egentlig var – på grunnlag av noe som opprinnelig ble skrevet en gang på 1200-tallet! INTERESSANT ER DET IHVERTFALL!

Garnesmordet
Sak nummer to er en større artikkel om Garnesmordet, skrevet av Verdal historielags Kjetil Dillan og er tidligere publisert i Årbok 2006 for Nord-Trøndelag historielag. Artikkelen tar for seg noen myter og feil som har gått igjen i avisene når det refereres til de grusomme rovmordene som skjedde på gården Garnes i Inndalen Olsokhelga 1806.

Tusser, fioliner og spellemenn, folkemedisin og gamle lægeråd etc.
Under dette området har vi også lagt ut artikler om tusser og småmenn, om fioliner og spellemenn, om Kong Oscar II's reise gjennom Verdalen i 1873, brev fra Verdalen fra 1904, noen bjørneshistorer etc., etc.

Og flere artikler vil bli lagt ut med tiden ... Så får vi se på om vi sorterer artiklene etter en eller annen metode etter hvert. En oversikt over alle artikler gitt ut av Verdal historielag finner du derimot under publikasjoner.
GOD LESNING!