Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
15.06.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Slik så det ut i Sørgata på Verdalsøra i 1920. Tegning av Steinar Berg.
Gate- og vegnavn i Verdal kommune - fra A - Å
Verdal historielag ønsker å bygge opp et register over alle gate- og vegnavn i Verdal kommune. Lenker finner du rett ovenfor. Med tid og stunder håper vi at denne oversikten kan bli et godt oppslagsverk som alle kan ty til når en lurer på noe i forbindelse med gate- og vegnavn i hele Verdal kommune. Og etter hvert håper vi at gate- og vegoversikten kan bli et historisk dokument som kan gi et innblikk i hvordan kommunen har utviklet seg gjennom årenes løp.
Gateparti fra Øra

VI TRENGER HJELP!
Meningen er at flest mulige felt i tabellen nedenfor blir utfylt. Vi håper at alle gode krefter i Verdalen vil hjelpe oss med å gjøre denne oversikten så god og fullstendig som mulig.
Kanskje noe å pusle med for transportbransjen og drosjesjåførene i Verdal når de har «dødpunkter» på jobb

FEIL OG MANGLER
Opplysninger om feil, mangler, tilleggsopplysninger, navn på kjente bygg eller andre relevante ting (monumenter / minnesmerker) bes sendt til
i historielaget. Du kan også bruke en Word-mal vi har utviklet til dette.

MAPS.GOOGLE.NO, VERDAL KOMMUNES KARTLØSNING og KVASIRS KART

maps.google.no finnes det en god karttjeneste, som vi har lenket mange gate- og vegnavn opp til. Nettstedet har også satelittbilder samt hybride bilder, der hvor gatenavn blir lagt oppå bildet. Foreløpig mangler nettstedet gode kartdata over hele kommunen.

Verdal kommune har også en egen kartløsning som vi har brukt en del. Men da det er heller lite praktisk hensiktsmessig å lenke opp til alle gate- og vegnavn i Verdal, vil vi foreløpig lenke opp til maps.google.no sin karttjeneste - og da for de gater og veger i «sentrale» deler av Verdal.

Dette arbeidet er nå i startfasen. Dersom dere finner feil eller bedre lenker i kartreferansen, vil vi be om at også dette meldes til i historielaget.

HOVEDSKJEMAET VI HAR BRUKT FOR VÅR PRESENTASJON SER SLIK UT:

NAVN xx NAVNSATT xx
HVOR xx OMRÅDE xx
STARTPUNKT xx
ENDEPUNKT xx
KJENTE BYGG xx
VERNEVERDIGE BYGG xx


I TILLEGG HÅPER VI AT VERDALINGENE OGSÅ KAN BIDRA MED OPPLYSNINGER OM:

 • Begrunnelse for navnevalget

 • Personer/historien bak navnevalget (eks: Verdalingen og den norgeskjente skuespilleren Johannes Brun som Johannes Bruns Gate er oppkalt etter)

 • Tidligere navn på gata/vegen

 • Tidligere kjente hus/bygninger som lå i gata/vegen - altså nedrevne bygg

 • Monumenter og minnesmerker i gata/vegen

 • Gatas/vegens lengde og kilometer fra sentrum som vi har satt til Minsaas plass - og som da vil få 0,0 km.

 • Forslag til relevante hyperlenker til ressurser på Internett som omhandler personer o.l. med forbindelse til gata/vegen

BILDER
Vi tar også i mot gamle og nyere bilder av gate- og vegpartier, samt av hus og bygninger. Dette sendes også til
. Papirbilder vil bli skannet inn og blir levert tilbake i samme stand som ved innlevering. Bilder vil bli merket med symbolet Se bilde(r).

PARKER OG FRIOMRÅDER
Vi har valgt å skille ut noen kjente parker og friområder i sentrale deler av bybildet. Disse har heller ikke noen gate- eller vegnavn knyttet til seg. Vi håper at folk vil varsle fra om flere slike områder i Verdalen.

RUNDKJØRINGER OG BRUER
Den 17.08.99 vedtok Gatenavnkomiteen navn på flere bruer, veger og rundkjøringer i Verdal:
Rundkjøringer gis følgende navn regnet fra vest:
Olav (RK Holbergkrysset)
Hårek (RK Stekke) Ved nuværende YX-stasjon.
Bjørn Stallare (RK til Tinden) Ved MENY
Finn Arnesson (RK v/Sagasenteret)
Tormod Koldbrunarskald (RK v/sykeheimen)

 • Ny bru over Verdalselva:
  Stiklestadbrua

 • Gangbru i Hanskemakergata:
  Åstadbrua

 • Jernbanebru/gangbru Jernbanegata:Rv.757
  Harald Hardråde

 • Bru over Kvisla:
  Kvislabrua

 • Park mellom Rådhusgata - Kvisla:
  Kvislaparken

 • Undergang under jernbanen i Jernbanegata/Nordåkeren:
  Solnedgangen

 • Gammelbrua Øra - Ørmelen:
  Ørbrua

OVERSIKTEN OGSÅ I PDF OG EXCEL
Vi håper med tiden å legge ut et dokument i PDF-format, samt et dokument i Excel, der en kan sortere på alle variabler. God lesning!

<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>
Fra Almenningen til Stiklestad?