Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
OPPDATERT:
17.03.15
Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdal Historielags aktiviteter


Folksomt i 1930: Bildet er fra 900-årsjubileet for Slaget på Stiklestad i 1030. To bilder satt sammen.

Verdal Historielag har i de siste årene hatt i overkant av 500 medlemmer, og er av de største lokallagene i landet. Slaget på Stiklestad regnes som utgangspunktet for samlingen av Norge og har betydd mye for den store interessen for lokalhistorie vi har her i Verdal kommune.


Fra et slektskurse i Verdal historielag - Dagfinn Brendmo og Aud Wekre ved PC-ene. Bak Just Roar Wohlen (t.v.) og Alf Grønskag som utveksler erfaringer som ferske slektsforskere.

Også det dramatiske Verdalsraset i 1893 har betydd mye for den lokale historieinteressen. Historielaget har vært og ønsker i framtiden å være en pådriver og inspirator for lokal historieinteresse i Verdal.

Historielaget har et utstrakt samarbeid med Stiklestad Nasjonale kultursenter om de såkalte «Onsdagstreff». Disse foregår ikke overraskende på onsdager, en til to ganger per måned. Likeledes «Gjenstandene forteller» er et slikt samarbeidsprosjekt. SNK har et relativt stort spenn av aktiviteter av ulik art.

Historielaget har gjennom årenes løp også samarbeidet med bl.a. husflidslaget, forsvarforeningen, folkeakademiet og De Værdalske befestninger. Gjennom et slikt samarbeid har vi utnyttet det beste hos hverandre og fått en bred kontaktflate.

Vårt utmerkede bibliotek har en av landets beste lokalhistoriske avdelinger. Velfylte arkivskap inneholder mikrofilm av kirkebøker fra store deler av landet, og også fra Sverige.
Dette samler mye folk fra store deler av Trøndelag på leit etter sine røtter. Det er også på dette nettstedet mulig å søke etter lokalhistorisk litteratur. (Klikk på «Søk i biblioteket»)

Lokalhistorisk avdeling på biblioteket er blitt et fortreffelig treffsted for historie- interesserte i Verdal. Et avskjermet miljø fra resten av biblioteket gjør at man kan ha treff og kaffeslabberas uten å forstyrre andre besøkende. Der holdes også hvert år slektskurs på kveldstid. Egen utgang gjør at man uforstyrret kan holde på utover kveldene uten å måtte forholde seg til klokka. 

Vi har «Trønderrommet» hvor hele boksalingen til Nord Trøndelag historielag be- finner seg, det er årbøker fra andre historielag i Trøndelag, og der finnes også «Jamten» komplett fra starten og til i dag. 

VERDALSROMMET
«Verdalsrommet» er Verdal historielags komplette boksamling. Du finner også en komplett samling av tidsskriftet Helgådalsnytt, samt at du finner bøker fra andre forfattere fra Verdal. Rommet er bygget opp omkring forfatteren Bjarne Slapgard. Etter hans død i 1997 fikk biblioteket donert møblene fra hans kontor og en del annet som står til utstilling der.

Flere ganger for året (helst i sommerhalvåret) arrangeres turer i regi av turutvalget i laget. Dette kan være turer innen kommunen, eller også turer til historiske steder langt unna.